Content hub

Categories level 1

Categories level 1

Sikre løsninger til kredithåndterings- og inkassobranchen

Sikre løsninger til inkassobranchen

Kredithåndterings- og inkassovirksomheder er nødt til at overholde de love, der gælder for branchen og sørge for, at hele kæden, lige fra indgående og udgående kommunikation til modtager, er sikker. Vores læsninger inden for både fysisk og digital kommunikation hjælper vores samarbejdspartnere med at håndtere kommunikation hurtigt og omkostningseffektivt og samtidig opretholde en høj datasikkerhed.

Klar kommunikation reducerer kredittiden

Klar kommunikation reducerer kredittiden

Reducér risikoen for forsinkede eller udeblevne betalinger ved at kommunikere vigtige budskaber hurtigt, sikkert og brugervenligt. Sikker og automatisk håndtering af kommunikationen reducerer tidskrævende administration, og samtidig bliver oplysningerne lettere tilgængelige for dem, der har brug for dem.

God betalingsoplevelse i den rigtige kanal

God betalingsoplevelse i den rigtige kanal

Vi hjælper kredithåndterings- og inkassovirksomheder med hurtigt at sende fakturaer til den rigtige person i den rigtige kanal med mulighed for flere betalingsløsninger. Med digitale postkasser, mobilfakturaer og mobilbetalinger reduceres tiden fra opfordring til handling, mens fysiske fakturaer giver høj leveringssikkerhed.

Bedre betalingsoplevelser fører til kortere kredittid

Bedre betalingsoplevelser fører til kortere kredittid

Kunder og debitorer har forskellige betalingsevner og forskellige præferencer, når det gælder kommunikations- og betalingsmetoder. Derfor er det vigtigt, at kredithåndterings- og inkassovirksomheder arbejder med betalingsoplevelsen som en vigtig del af hele kundeoplevelsen.

Fra inddrivelse til fremtidigt samarbejde mellem inkassovirksomheder

Fra inddrivelse til fremtidigt samarbejde mellem inkassovirksomheder

Kredithåndterings- og inkassobranchen udvikler sig i takt med at der oprettes og gives tilladelse til flere og flere digitale løsninger. Virksomhederne bliver nødt til at benytte sig af teknologien for at kunne gå fra inddrivelse til et hjælpsomt kundefokus og kunne leve op til deres sociale ansvar både nu og i fremtiden. Det mener Andreas Komnæs, chef for nye produkter og tjenester hos Kredinor. - Branchen skal arbejde på nye måder for at kunne leve op til samfundets forventninger, siger han.

Sådan kan inkassobranchen sikre bedre databeskyttelse

Sådan kan inkassobranchen sikre bedre databeskyttelse

Kredithåndterings- og inkassovirksomheder håndterer store mængder særligt følsomme personoplysninger om gældsforhold og skal derfor overholde de enkelte landes regler for branchen. Hvis databeskyttelsen er utilstrækkelig, risikerer man bøder og i værste fald at miste sin autorisation til at drive inkassovirksomhed og dermed sine indtægter.

Inkasso_16-9.jpg

Sikre betalingsløsninger og øget likviditet til inkassovirksomheder

Der stilles store krav om klar og effektiv kommunikation til virksomheder inden for inkasso og kredithåndtering. Uklare fakturaer og komplicerede betalingsløsninger skaber problemer i flere led. Vejen til kortere kredittider og en bedre kundeoplevelse er at fokusere på kundedialog og en god betalingsoplevelse.

Digital-post-guide_16-9.jpg

MitID erstatter NemID: Hvad betyder det for brugere og systemer på Strålfors Connect?

På dette webinar gennemgår vi hvordan transitionen i Strålfors Connect kommer til at forløbe, og hvad det konkret betyder for jer, der har brugeradgang til Connect Portalen via Medarbejdersignatur. Derudover vil vi også komme ind på, hvad det betyder for de af jeres fagsystemer/applikationer der integrerer til Strålfors Connect.

AI 16 9.jpg

Syntetisk data er fri for persondata og kommer i uendelige mængder - sådan kommer du i gang

På dette webinar fortæller vi i samarbejde med CEO og founder af Todai, Dan Rose, mere om, hvordan syntetisk data skabes, hvordan det allerede er i brug, og hvordan du kan bruge syntetisk data til dine løsninger. Desuden kommer vi også ind på, hvad der skal til for, at du kan komme i gang. 

mit.dk+postnordstrålfors_webinar.jpg

Løft din kommunikation med mit.dk

På dette webinar kan du høre, hvordan du kan udvikle din digitale kundedialog med mit.dk. Thomas Schroll Jensen fra PostNord Strålfors vil have en dialog med Lasse Gubbertsen, Manager hos Netcompany, for at forstå udviklingen af markedet, og hvordan kommunikationen med slutkunder kan gøres langt mere interaktiv med mit.dk.

e-Boks uden CPR-numre.jpg

Kommunikér i e-Boks uden brug af CPR-numre

På dette webinar gennemgår vi i samarbejde med e-Boks, hvordan I nu kan kommunikere med jeres kunder eller borgere direkte i e-Boks uden anvendelse af CPR-numre.  Hør også, hvordan din virksomhed kan inkludere e-Boks' nye handlingsbaseret funktioner f.eks. til brug af chat, betaling, påmindelser og signering.

MasterCard_16-9.png

Høj sikkerhed når Mastercard skal håndtere 13 mio. dokumenter årligt

Hvert år håndterer PostNord Strålfors mere end 13 mio. dokumenter for Mastercard, hvor en høj grad af datasikkerhed er afgørende. Strålfors hjælper Mastercard med at distribuere dokumenterne både fysisk og i nordiske digitale kanaler til deres kunder og deres kunders kunder.

Advokat 16 9.jpg

Automatisk videresendelse af Digital Post - i samarbejde med Danske Advokater

På dette webinar fortæller PostNord Strålfors i samarbejde med Danske Advokater mere om, hvordan Strålfors har hjulpet rigtig mange virksomheder med automatisk videresendelse af både Digital Post og e-Boks Erhverv meddelelser. Desuden vil du også få mere information om, hvordan du som advokatvirksomhed nemt kommer i gang på vores løsning da vi bl.a. giver en instruktion i onboarding processen.

Digital-Mailboxes-16-9.jpg

Bedre borgeroplevelser med ad hoc forsendelser i Digital Post

På dette webinar viser vi, hvordan PostNord Strålfors’ nye web-applikation gør det muligt for afsenderen trygt og intuitivt at sende større ad hoc-forsendelser uden om fagsystemer. Vi laver en live demo og samtidig viser vi, hvordan din myndighed nemt kan komme i gang med at benytte web-applikationen.

Digital signing.jpg

Digital underskrift med PostNord Strålfors

På dette webinar giver vi en overordnet introduktion til vores underskriftløsning. De forklarer ligeledes om de nyeste muligheder såsom multisigneringsfunktionen og giver et indblik i roadmappet for første halvår af 2023.

eDistribution-public.jpg

Automatisk fordeling af post fra alle henvendelseskanaler (målrettet offentlige myndigheder)

På dette webinar fortæller vi, hvordan eDistribution kan hjælpe med at automatisere din organisations indgående henvendelser, hvad enten det er mails og/eller Digital Post. Vi viser også, hvordan man som organisation kan trække statistik, lave track and trace på tidligere modtagne henvendelser og evt. genfremsende forsendelser i sin organisation.

eDistribution webinar.jpg

Automatisk fordeling af indgående henvendelser, som modtages i Virk.dk eller e-Boks Erhverv 

På dette webinar fortæller vi, hvordan vi kan hjælpe med at automatisere din organisations indgående henvendelser. Vi vil også vise en live demo og fortælle, hvordan data bliver håndteret, hvordan du kan trække statistik, og hvordan man kan fremsøge tidligere modtagne henvendelser og evt. genfremsende forsendelser i din virksomhed via vores track&trace funktion. 

Energi-e-Boks.jpg

Nye muligheder med e-Boks for forsyningsbranchen

På dette webinar gennemgår vi i samarbejde med e-Boks, hvordan forsyningsselskaber nu kan kommunikere med deres kunder direkte i e-Boks uden anvendelse af CPR-numre.  Hør også hvordan dit forsyningsselskab i kommunikationen med jeres kunder kan inkludere e-Boks nye handlingsfunktionalitet, hvor kunden nemt kan servicere sig på jeres eget selvbetjeningsunivers.

Holdbare løsninger til forsyningsbranchen 

Holdbare løsninger til forsyningsbranchen

Forsyningsbranchen befinder sig midt i en transformation. Omstillingen til mere bæredygtig energi sker samtidig med, at der sættes mere fokus på at opfylde kundernes behov. Det er lige så vigtigt at forstå kundernes nye behov og krav som at kunne levere sikker elforsyning. Strålfors har 25 års erfaring med at samarbejde med forsyningsbranchen. Vi ser frem til de næste 25 år sammen med forsyningsselskaberne.

Sustainability_16-9.jpg

Bæredygtige processer kræver smarte løsninger

Bæredygtighed er noget, der præger og påvirker hele virksomheden. Man kan ikke vælge nogen anden kurs, hverken i stort eller småt. Vi bringer jeres virksomhed og jeres kunder fremad og videre ad den rette vej.

Increased-loyalty_16-9.jpg

Større kundeloyalitet. Mindre kundefrafald.

Loyale kunder forudsætter opmærksomme leverandører. Vores fleksible løsninger er et godt udgangspunkt for at reducere kundefrafaldet i forsyningsbranchen.

Vis mere