Privatlivspolitik for PostNord Strålfors

PostNord Strålfors AB (herefter kaldet "PNSF") tager den personlige integritet for vores kunder og de personer, som besøger vores hjemmesider og vores kanaler på de sociale medier, og som kontakter vores kundeservice eller på anden vis kommunikerer med PNSF, alvorligt.

Vores mål er, at du skal føle dig sikker på, at din personlige integritet respekteres, og at dine personoplysninger behandles korrekt. Vi tager ansvar for, at personoplysninger, som behandles af PNSF, kun bruges til de tilsigtede formål og beskyttes mod uautoriseret adgang. Al behandling af personoplysninger i PNSF sker i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. I EU/EØS gælder persondataforordningen (GDPR)[1] fra maj 2018.

Læs mere om GDPR inden PostNord Strålfors

Denne integritetspolitik gælder generelt for alle PNSF's digitale kanaler. Hvis nogle af PNSF's betingelser for tjenester indeholder mere specifikke bestemmelser om personoplysninger vedrørende PNSF's digitale kanaler, skal bestemmelserne i sådanne betingelser have forrang for denne integritetspolitik i forhold til de tjenester, der er omfattet af betingelserne.

1. Hvad er personoplysninger, og hvad er behandling af personoplysninger?

Personoplysninger er alle de informationer, som direkte eller indirekte sammen med andre oplysninger kan henføres til en levende fysisk person. Det betyder, at vidt forskellige oplysninger som f.eks. navne og kontaktoplysninger, IP-adresser, foretagne valg og adfærd er personoplysninger.

Behandling af personoplysninger er alt, hvad der sker med personoplysningerne. Alt, hvad der foretages med personoplysninger, er behandling, uanset om det sker automatisk eller manuelt. Det gælder f.eks. indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, samling, læsning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, justering eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

2. PNSF's behandling af personoplysninger 

2.1 Hvilke personoplysninger indsamles, og hvornår slettes de?
Når du besøger vores digitale kanaler eller kommunikerer med vores kundeservice, kan vi indsamle oplysninger om dig som f.eks. navn, adresse, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer, identifikationsoplysninger og information om din brug af PNSF's tjenester og produkter. I nogle tilfælde kan der også blive tale om at behandle dit personnummer.

PNSF kan desuden indsamle tekniske data om de enheder, du bruger til at få adgang til PNSF's digitale kanaler, herunder unikt enheds-ID, browsertype og cookieinformationer. Den indsamling, som beskrives i denne politik, sker f.eks. ved, at du afgiver dine personoplysninger i forskellige formularer i vores digitale kanaler, at du kommunikerer med PNSF og andre via PNSF's platforme på de sociale medier, udtrykker synspunkter i vores kontaktformularer eller via telefon, downloader rapporter fra PNSF's hjemmesider eller tilmelder dig et arrangement, PNSF afholder.

PNSF kan også indsamle anonyme demografiske informationer, der ikke er unikke for dig, f.eks. postnummer, alder, køn og interesser.Når du kontakter os via kundeservicefunktioner, f.eks. i forbindelse med at du klager, bliver dine kontaktoplysninger og oplysninger om sagen behandlet af os.

Hvis du besøger eller kommunikerer med os via vores konti på de sociale medier (dvs. tredjepartsplatforme som f.eks. LinkedIn og Vimeo), kan PNSF modtage oplysninger om din profil og dine interaktioner på tredjepartsplatformen fra leverandøren af denne.

PNSF har placeret såkaldte "cookies" på sine hjemmesider. Disse cookies bruges til at indsamle oplysninger om, hvordan du bruger hjemmesiden. Du finder yderligere oplysninger om, hvilke cookies PNSF har placeret på sine hjemmesider, i afsnittet "Information om cookies" nedenfor.

Vi behandler kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen eller for at opfylde PNSF's retlige forpligtelser.

2.2 Hvad er formålet med at behandle personoplysninger?
De personoplysninger om dig, som indsamles i forbindelse med din brug af PNSF's digitale kanaler, behandles af PNSF eller vores underdatabehandlere med følgende formål:

 1. For at kunne stille de produkter og tjenester, du har bestilt, til rådighed og administrere vores aftale med dig.
 2. For at kunne kommunikere med dig i forbindelse med kontakt via kundeservice, e-mailformularer og vores konti på de sociale medier.
 3. Til markedsføringsformål, herunder til markedsføring pr. post, e-mail og sms/mms (som du kan fravælge via et link i alle de e-mails og sms'er/mms'er, vi sender).
 4. For at kunne udarbejde statistik over brugen af vores digitale kanaler og deres tjenester.
 5. For at kunne vedligeholde, udvikle, teste og forbedre vores digitale kanaler og de tekniske platforme, de stilles til rådighed på.

2.3 Retsgrundlag og berettiget interesse i behandling af personoplysninger
PNSF behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi behandler dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig eller besvare dine henvendelser til kundeservice, og når vi har anden legitim og berettiget interesse i at behandle dine personoplysninger, f.eks. en interesse i at kunne markedsføre os over for besøgende i vores digitale kanaler eller en interesse i at udvikle vores digitale kanaler. Hvis PNSF får brug for at behandle dine personoplysninger med et formål, som ifølge gældende lovgivning kræver dit samtykke, indhenter vi på forhånd dit samtykke ved, at du aktivt skal klikke i et felt.

3. Sikkerhed I forbindelse med beskyttelse af personoplysninger

PNSF sørger for høj sikkerhed omkring dine personoplysninger og gennemfører relevante tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, formidling og tilintetgørelse.

4. Begrænsninger I forbindelse med udlevering af personoplysninger

PSNF kan benytte eksterne samarbejdspartnere (leverandører) til at udføre opgaver på PSNF's vegne som f.eks. at stille IT-tjenester til rådighed eller hjælpe med markedsføring, analyser og statistik. Udførelse af disse tjenester kan medføre, at PSNF's samarbejdspartnere både i og uden for EU/EØS får adgang til dine personoplysninger. Virksomheder, der håndterer personoplysninger på PNSF's vegne, indgår altid en aftale med PNSF for at sikre et højt sikkerhedsniveau i forbindelse med dine personoplysninger også hos vores samarbejdspartnere. Der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til samarbejdspartnere uden for EU/EØS, f.eks. aftaler, der indeholder standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger, som er godkendt af EU-Kommissionen og tilgængelige på EU-Kommissionens hjemmeside.

PNSF kan blive nødt til at udlevere personoplysninger til tredjepart som f.eks. politiet eller andre myndigheder i forbindelse med efterforskning af kriminalitet, eller hvis vi i øvrigt har pligt til at udlevere sådanne oplysninger i henhold til lovgivning eller myndighedsafgørelser.

PNSF vil ikke udlevere dine personoplysninger i anden udstrækning end det, der beskrives i dette punkt 4.

5. Eksterne links

Denne integritetspolitik gælder for oplysninger, som PNSF behandler om dig inden for rammerne af vores digitale kanaler. PNSF's hjemmesider kan indeholde links til eksterne hjemmesider eller tjenester, som vi ikke kontrollerer. Hvis du følger et link til en ekstern hjemmeside, opfordrer vi dig til at sætte dig ind i de principper for behandling af personoplysninger og informationer om cookies, der gælder for den pågældende side.

6. Ret til information og ret til at klage

Du har – i overensstemmelse med det, der følger af gældende persondatalovgivning – ret til på et hvilket som helst tidspunkt at anmode om adgang til de personoplysninger om dig, der behandles, at få rettet forkerte personoplysninger, at PNSF afslutter behandlingen og sletter dine personoplysninger, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at udøve din ret til dataportabilitet og at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne. Kontakt i så fald PNSF på den adresse, der oplyses nedenfor i punkt 8.

Du har også ret til på et hvilket som helst tidspunkt at klage til den relevante tilsynsmyndighed, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med gældende persondatalovgivning.

7. Behandling af personoplysninger om børn

PNSF's digitale kanaler henvender sig ikke til børn, og PNSF indsamler derfor ikke bevidst personoplysninger om børn. Hvis du er forælder eller værge og opdager, at dit barn har afgivet personoplysninger til PNSF, beder vi dig kontakte os på de adresser, der er oplyst herunder i punkt 8, så du kan udøve din ret til f.eks. at få personoplysningerne rettet eller slettet.

8. Kontaktoplysninger

PostNord Strålfors AB er dataansvarlig for den behandling af dine personoplysninger, der foretages inden for rammerne af PNSF's digitale kanaler. Bemærk, at dette ikke gælder behandling af personoplysninger, som PNSF foretager på sine kunders vegne, f.eks. i forbindelse med, at en kunde har bestilt en tjeneste hos PNSF, som PNSF leverer til kunden.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan PNSF behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige på dataprotection@stralfors.dk

eller via post til:

PostNord Strålfors AB
Att: DPO
105 00 Stockholm
Sverige

9. Ændring af denne integritetspolitik

PNSF kan fra tid til anden foretage ændringer i denne integritetspolitik. Den nyeste version af integritetspolitikken er altid tilgængelig på PNSF's hjemmesider.

Information om cookies

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer, når du besøger en hjemmeside, og som ved senere besøg hentes frem fra din computer eller dine computerlignende enheder som f.eks. mobiltelefoner. Cookien gemmes sammen med de filer, der bruges af computerens browser eller tilsvarende programmer, og formålet er at forbedre hjemmesidens anvendelighed.

PNSF bruger cookies for at kunne evaluere, hvordan hjemmesiderne anvendes, med henblik på at forbedre indhold og brugeroplevelse. Desuden bruges applikationscookies til midlertidig at gemme oplysninger i forbindelse med nogle af PNSF's digitale kanaler.

Du finder yderligere oplysninger om cookies på erhvervsstyrelsen.dk/vaerd-at-vide-om-cookies.

Cookies på PNSF's hjemmesider ("Hjemmesiderne")

Vi opbevarer ikke personlige oplysninger via cookies, og oplysninger kan aldrig spores til dig.

Vi bruger både midlertidige cookies, der slettes med det samme, når du forlader vores hjemmeside, og permanente cookies, der bruges til at se, hvor mange tilbagevendende besøgende hjemmesiden har.

Vi bruger følgende cookies på Hjemmesiderne:

Google Analytics
Google Analytics-cookies bruges til at indsamle oplysninger om, hvordan websiderne anvendes. PNSF bruger kun disse data som grundlag for at forbedre indhold og brugeroplevelse.

Google Analytics-cookies er:

 • _ga
 • _gat
 • _gid

HotJar (Tracking Code)
HotJar cookie er:

 • _hjIncludedInSample, opbevaringstid 1 år

Førsteparts-cookie der bruges til at udarbejde anonym statistik, så PostNord kan tilpasse hjemmesiden til vores besøgende og skabe en bedre brugeroplevelse.

Læs mere om Hotjar (Tracking Code), og hvordan du kan fravælge brug af Hotjars cookies.

Inzynk
Inzynks cookies er:

 • izcid, vedvarende, identificerer brugersessionen, opbevaringstid 1 år. 
 • iztid, vedvarende, identificerer brugersessionen, opbevaringstid 1 år. 

PNSF indhenter dit samtykke til behandling af personoplysninger på vegne af InZynk AB. 

Oplysninger indsamlet fra cookies på din enhed, der kvalificeres som personlige data, vil blive behandlet af InZynk, en virksomhed, der tilbyder lead identifikation og annoncemålretningstjenester med kontorer i Stockholm og Trondheim. Se nedenfor for alle kontaktoplysninger. 

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at sætte InZynk i stand til at forbedre en service leveret til PNSF og vores hjemmeside ved at tilføje data til deres database om virksomheder. 

De data, der indsamles og bruges af InZynk til at opnå dette formål, er oplysninger om den IP-adresse, hvorfra du besøger PNSF-webstedet, og tekniske oplysninger, der gør det muligt for InZynk at skelne mellem forskellige besøgende fra den samme IP-adresse. InZynk gemmer domænet fra formularinput for at korrelere IP-adressen med din virksomhed. 

For mere information om InZynks behandling af personoplysninger, se deres fulde privatlivspolitik. 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til denne behandling tilbage. En tilbagetrækning kan foretages enten ved at kontakte os eller ved at kontakte InZynk direkte. 

Kontaktoplysninger InZynk AB: 
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Sverige
www.inzynk.com
post@inzynk.com

Websystemet EPiServer

EPiServer's cookie er:

 • ASP.NET SessionId
  Sessions-cookie, der slutter, når brugeren afslutter besøget.

Denne cookie bruges til at indsamle oplysninger om, hvordan brugeren anvender Hjemmesiderne i den aktuelle session. PNSF bruger kun disse data som grundlag for at forbedre indhold og brugeroplevelse.

Dette er de cookies, der bruges på Hjemmesiderne. Hvis Hjemmesiderne indeholder links til andre hjemmesider, som også bruger cookies, er disse ikke beskrevet her.

Samtykke til brug af cookies
I henhold til lov om elektronisk kommunikation må cookies kun bruges med brugerens samtykke. Du kan selv bestemme, om du vil acceptere at modtage cookies. De fleste browsere modtager automatisk cookies, men man kan ændre indstillingerne. I din browsers indstillinger kan du indstille, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvis din browser (eller andet tilsvarende udstyr ved besøg på en hjemmeside) er indstillet til at tillade cookies, når du besøger Hjemmesiderne, anses du dermed for at have givet dit samtykke til brug af cookies.

Hvis du ikke vil give samtykke til brug af cookies, når du besøger Hjemmesiderne, kan du enten deaktivere brug af cookies i din browser eller forlade Hjemmesiderne. Hvis du vælger at deaktivere brug af cookies i browserindstillingerne, kan det medføre, at de tjenester og funktioner, som findes på Hjemmesiderne, ikke fungerer som forventet.[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel persondataforordning).

Læs mere om GDPR inden PostNord