Brancher Telecom / IT

Telia: "Vi taler samme sprog"

Det nordiske samarbejde mellem PostNord Strålfors og Telia begyndte for mere end 20 år siden. Telia Finland har i de sidste 15 år benyttet sig af Strålfors' Print Solutions. I 2022 blev samarbejdet udvidet til også at omfatte digitale distributionskanaler, da Telia ønskede at optimere sit partnernetværk og valgte Strålfors som samarbejdspartner til fakturahåndtering.


Videoversion af kundecasen:


– Vi har valgt en samarbejdspartner, som vi har haft et godt forhold til i flere år, og hvor samarbejdet har været præget af ærlighed og tillid, siger en smilende Pasi Tolvanen, afdelingschef i Telia Finland.
Projektet blev indledt i slutningen af 2022 og blev afsluttet før tid i 2023, selvom det var et meget stort projekt. Tolvanen er overbevist om, at nøglen til succesen var de medarbejdere, der var involveret i projektet.

– Alt forløb præcist, som vi havde håbet. Projektet kunne gennemføres, fordi både Telia og Strålfors havde de rigtige medarbejdere, da samarbejdet skulle planlægges. Vi taler i forvejen det samme sprog, og det har gjort det lettere at forstå hinanden. Vores fælles mål og viljen til at udvikle os sammen har resulteret i gode resultater for alle parter, sammenfatter Tolvanen.

Strålfors' administrerende direktør i Finland, Mika Penttilä, er enig med Tolvanen:

– De tre vigtigste succesparametre i projektet var tillid og en fælles vilje, dvs. fælles mål, og en åben dialog mellem projektdeltagerne. Disse parametre er faktisk afgørende for alle vellykkede projekter, siger Penttilä.

Kristoffer Schmidt, forretningsutvikler i Frende Forsikring

Pasi Tolvanen 
Afdelingschef i Telia Finland

Strålforsin toimitusjohtaja Mika Penttilä

Mika Penttilä
Administrerende direktør, PostNord Strålfors Finland

"Vi lytter til kunden. Det er der, impulserne kommer fra, og så gør vi det sammen."

Det har givet Telia en række fordele, at fakturahåndteringen nu er centraliseret hos Strålfors.

– Vores kundeservice kan give kunderne endnu bedre service, fordi vi kun bruger ét system, hvor vi kan se status på både papir- og e-fakturaer, hvornår og hvordan fakturaen er sendt og i hvilken kanal. Det har også forbedret den interne kundeoplevelse, siger Tolvanen.

En anden fordel er det fælles udviklingsarbejde:

– Vores samarbejde er baseret på tillid, åbenhed og ærlighed og en vilje til at opnå gensidig succes. Et sådant samarbejde gør det muligt både at udvikle sig og vokse sammen, siger Tolvanen.

En fælles køreplan

Samarbejdet har efter projektets afslutning allerede ført til nye projekter og ideer. Vi undersøger i en række workshops nye betalingsløsninger og andre tiltag, der kan forbedre kundeoplevelsen. Vi er også på udkig efter nye måder at øge andelen af elektroniske fakturaer på, selv om den allerede er på et højt niveau hos Telia.

– 87% af forbrugerfakturaerne, 96% af virksomhedsfakturaerne og 97% af operatørfakturaerne er allerede digitale. Men med vores store kundecase ser vi yderligere potentiale. Digitaliseringsgraden er en vigtig målestok for os, og jeg tror på, at dette strategiske samarbejde kan udvikle den endnu mere, udtaler Tolvanen.

Penttilä er enig med Tolvanen:

– En win-win-holdning og fælles incitamenter er kernen i det, vi gør. Dette projekt er endnu et eksempel på, hvor vigtigt det er med tillid, åbenhed, ærlighed og fleksibilitet mellem projektdeltagerne. Når dét er på plads, kan man åbent diskutere selv de vanskeligste problemer. Vi vil derfor fortsætte ad samme vej i det kommende udviklingsarbejde, siger Penttilä.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i et samarbejde, der ligner det mellem Strålfors og Telia, eller har du spørgsmål til, om du kan effektivisere fakturahåndteringen i dine eller dine kunders digitale distributionskanaler? Kontakt vores ekspert, så diskuterer vi mere!

+45 33 86 86 86

Skriv til os

Inspiration

Alektum_16-9_230330.jpg

Alektum Group

Koncernen Alektum Group har aktiviteter i 14 europæiske lande. Kernevirksomheden er inkasso, og dertil er knyttet markeds- og kreditinformation, juridisk rådgivning og faktureringsløsninger. Alektum har samarbejdet med PostNord Strålfors siden år 2000, og Strålfors' løsning Omnichannel gør det lettere for Alektum at få betaling.

Payment Management

Payment Management

En sikker betalingsservice i Omnichannel Med Payment Management fra PostNord Strålfors kan du nemt lade dine kunder bestemme – hvordan, hvor og hvornår du vil.