Brancher Detailhandel

Pågens daglige brød skaber mange transaktioner

At sælge en så vigtig basisvare som brød på flere forskellige markeder, medfører en enorm mængde daglige forretningstransaktioner og store mængder fakturaer. 
– Forbrugerne vil jo have så friskt brød som muligt. Det skal helst være bagt samme dag, siger Jacob Malmros, som er ansvarlig for virksomhedssystem og EDI-integration på den svenske brødfabrik Pågen.

Pagen_produktionslina.jpg

Virksomheden

Pågen er Sveriges førende brødfabrik og omsætter for 2,7 milliarder svenske kroner. Det er også på hjemmemarkedet, de er størst, men de er også stærkt til stede i de nordiske nabolande; ikke mindst i Danmark, hvor Pågen mere eller mindre er synonymt med kanelgifler. Pågen AB er en familievirksomhed, der har eksisteret siden 1878. Virksomheden har i alt 1.400 medarbejdere og to bagerier: Et i Malmö og et i Göteborg.

I dag forsyner Pågen hele Europa med brød og andre slags bagværk. De internationalt bedst kendte produkter er Gifflar og Krisprolls. På hjemmeplan er Lingongrova Sveriges mest solgte brød og velkendt for de fleste.

Udfordringen

Pågen modtager en stor del af sine leverandørfakturaer via EDI. Desuden sender man filer og lønsedler til print via denne kanal. Man kører også bankbetalingsfiler for visse kunder.

– Vi har rigtig store transaktionsmængder. Hver dag behandles der i størrelsesordenen 120.000 fakturalinjer i Sverige. Og tiden fra ordre til levering er som sagt kort, siger Jacob Malmros og forklarer:

– Vi oplever tit hurtige ændringer af mængden af visse artikler, som skyldes lejlighedsvise kampagner eller lignende.

Løsningen

Pågen AB benytter Strålfors PostNord som operatør for al EDI-kommunikation. Al meddelelsesbehandling, som vedrører kundeflowet, sker også via den kanal. Der passerer endvidere mange andre meddelelser via EDI-systemet. Det kan være alt fra prislister og ordrebekræftelser til leveringsadviseringer og kontrolmeddelelser. Det er Strålfors PostNord, der hjælper til med mapping af flows, først og fremmest de danske.

– Vi sender et filformat til Strålfors PostNord, som derefter konverterer til kundernes forskellige formater, siger Jacob Malmros, som ser logningen af al kommunikation som en anden fordel.

– Vi kan følge alle meddelelser via en portal. Og desuden har vi adgang til support med høj tilgængelighed. Det er meget værd, siger han. Pågen behøver heller ikke bruge tid på udskrifter, kuvertering, frankering og udsendelse af fakturaer til de kunder, der ikke har EDI-kobling. Det varetager Strålfors PostNord også.

Resultatet

I Sverige, som er Pågens største marked med flest produkter, foregår hovedparten af salget via egne salgskorps, som afgiver ordrer, håndterer leveringer og returneringer ude i butikkerne.

– I Danmark er det anderledes. Her er EDI nærmest en forudsætning for at kunne sælge på butiksniveau. Butikskæderne indleverer selv samlede ordrer til grossister, som derefter sørger for, at varerne transporteres ud til butikkerne. Vi har kun en lille salgsorganisation her, siger Jacob Malmros.
Et eksempel er alle Nettobutikkerne, som sender en EDI-fil med ordrer på butiksniveau.

– Vi sender vores ordrebekræftelse og faktura tilbage centralt. Og derefter håndterer de fordelingen til de enkelte individuelle butikker, fortæller Jacob Malmros. Med så mange forskellige kunder følger der naturligvis flere systemer og forskellige meddelelsesformater. Og det er en af grundene til, at Pågen køber EDI-ydelser hos Strålfors PostNord.

– De har alle koblingerne videre til andre operatører. På den måde opnår vi en sikrere kommunikation og står ikke med risikoen hele vejen.

Fremtiden

Pågen lavede allerede i 1998 den første EDI-kobling sammen med Posten, da de startede på at sende elektroniske fakturaer til dagligvarekæden Ica. Sidenhen er stadig flere kunder gået over til EDI, og i dag er der koblinger mod alle store kæder. Og i en vis udstrækning også mod leverandører.

– Men ikke for vores basisvarer. I koncernen har vi vores egen mølle, Farina, og desuden vores egen produktion af både gær og sirup, siger Jacob Malmros og fortæller, at Pågen gerne ser et leverandørsamarbejde efter modellen Vendor Managed Inventories (VMI). Det indebærer i store træk, at leverandøren har ansvaret for at alt, der skal forefindes, er på plads hos Pågen i rette tid og på rette sted.

– Men det kræver tilpas store leverandører. Vi har for eksempel et sådant samarbejde med DS Smith, der leverer kartoner til vores brød.

Læs mere here om, hvad er EDI?