Webinar

Hvordan ændrer den nye offentlige Digital Post-løsning vores anvendelse af e-Boks?

- som kunde, borger og virksomhed? 

Den 21. marts lanceres den nye offentlige Digital Post-løsning. Forandringen kan føre til usikkerhed om, hvordan ændringen af Digital Post vil opleves af modtagerne, og hvordan det vil influere på virksomheders anvendelse af e-Boks.dk og de nye visningsklienter.

På dette webinar gav Kim Konstantin Sølbeck, Growth Director i e-Boks e-Boks’ billede og vurdering af fremtiden og nye muligheder. Ole Thykær, Product Manager for Input Management i PostNord Strålfors, gav desuden indsigter i, hvordan I kan håndtere jeres indgående breve fra e-Boks og Digital Post efter november 2021.

Med lanceringen af NgDP (Næste generation Digital Post) fra november 2021 vil der være en ny leverandør af back-end og infrastrukturen for Digital Post, efter et EU-udbud hvor Digitaliseringsstyrelsen har valgt Netcompany som leverandør.

Digitaliseringsstyrelsen tilbyder, at private aktører kan blive godkendt for visning af Digital Post via en såkaldt visningsklient. e-Boks har underskrevet en hensigtserklæring om at blive en sådan visningsklient.

  • Skal jeres kunder nu se deres post på flere websites?
  • Kan jeres kunder se deres breve fra myndigheder i e-Boks?

Kim Konstantin Sølbeck, Growth Director i e-Boks, giver sit billede og vurdering af fremtiden herunder hvordan e-Boks er under en fortsat positiv udvikling og åbner for nye services..

Digital Post er ikke kun vigtig for udgående breve fra myndigheder, men i høj grad også vigtig for den indkommende post fra myndighederne. Det skal sikres, at alle breve behandles rettidigt og adresseres til rette modtager i din virksomhed, også når det gælder fortrolig information. Virksomheder modtager også breve fra andre virksomheder i e-Boks. eDistribution modtager alt indkommende kommunikation, klassificerer og distribuerer til den rette modtager. Det giver en sikker digital løsning til automatisk intern fordeling af dine indkommende e-Boks/Digital Post beskeder. Ole Thykær, som er Product Manager for Input Management i PostNord Strålfors, viser, hvordan eDistributon-løsningen integreres både i forhold til NgDP og e-Boks.

Målgruppen for webinaret er alle private virksomheder og aktører, der anvender e-Boks og Digital Post i dag.