Ny Postlov

kan medføre behov for en optimering af kommunikation til jeres kunder/borgere.

Er du i tvivl efter den nye Postlov? Ring eller skriv til vores eksperter for at drøfte mulighederne:

Markedstendenser Omnichannel

Ændringer i Postmarkedet fra 1. januar 2024 

Et politisk flertal har besluttet at ophæve befordringspligten for breve og pakker og sætter postmarkedet frit. Ændringen får virkning fra 1. januar 2024. Ved bortfald af befordringspligten pålægges alle brevforsendelser i Danmark moms, hvilket således får en effekt for de virksomheder, organisationer m.fl. som har momsfritagelse for deres ydelser. Prisen på porto er desuden hævet væsentligt, hvilket har effekt generelt for markedet.

Hvordan påvirker det din virksomhed? 

Generelt vil dine omkostninger til brevudsendelse stige markant, hvis ikke du gør dig nogle overvejelser om kompenserende handlinger. 

Hos PostNord Strålfors hjælper vi vores kunder med at optimere og effektivisere deres kommunikation i deres foretrukne digitale og fysiske kanaler via vores Omnichannel kommunikationsplatform. Det reducerer omkostninger, øger kundetilfredsheden, og skaber grobund for en optimal kommunikation mellem virksomheden/den offentlige instans, og kunder/brugere/borgere. 

Find nye veje efter den nye postlovaftale: 

1. Digitaliser din kommunikation 

PostNord Strålfors hjælper virksomheder og myndigheder med at digitalisere deres forsendelser til modtagelse i den rette kanal hos deres kunder, leverandører og medarbejdere. Strålfors kan hjælpe jer med indsamling af samtykke for at kunne levere forsendelser digitalt til en eller flere kommunikationskanaler såsom e-Boks, mit.dk, Digital Post, e-mail eller sms. Dette skaber bl.a. hurtigere udsendelser, sikkerhed omkring modtagelse og store besparelser for jer som afsender.

Der er også muligheden for at sende fysiske breve til udvalgte målgrupper som for eksempel borgere, der er fritaget fra Digital Post. Digitale forsendelser til e-Boks kan også leveres uden CPR-nummer via navn og adresse. 

Vi tilbyder vores kunder specialiseret rådgivning inden for omnichannel kommunikationdigital og print kommunikation i både den offentlige og private sektor. Vores kernekompetence er at håndtere store mængder variable data og distribuere dem korrekt, på rette tid, ad rette kanal og til den rigtige modtager 

Derved undgår I intern administration af digitale forsendelser, og letter jeres egen arbejdsbyrde. I skal bare sende jeres filer til os, så tilpasser vi dem og leverer filerne sikkert til en eller flere kanaler.  

2. Digitaliser din kommunikation, selvom du ikke har dine kunders CPR-nummer 

Det har tidligere været en forudsætning at have kundens CPR-nummer. Det er nu muligt via modtagernes samtykke i e-Boks at sende dokumenter gennem e-Boks blot på baggrund af en kombination af modtagerens navn og adresse. Læs mere om e-Boks uden CPR. 

3. Minimere omkostninger til print og kuvertering 

Ved at standardisere layout af jeres breve og konvolutter, kan I spare tid og reducere jeres omkostninger print og kuvertering. Jo mere ensartet I vælger brevpapir, konvolutter, brevvarianter mm; jo lavere er omkostningerne. Vi kan hjælpe jer med at effektivisere og optimere jeres brevforsendelser. 

4. Optimer din brevdistribution og portoomkostninger 

Vi kan tage hånd om alt, fra indgående datafiler og databehandling til print og kuvertering samt indsendelse til den brevdistributør, du har valgt. Der er mange muligheder for at optimere denne proces; fra forbehandling af data og brevlayout til optimering af print og kuverterings-flow samt reduktion af portoudgifter i forbindelse med brevdistribution. 

Få hjælp af vores eksperter til at optimere din kommunikation 

Lad os tage en dialog og afdække dine muligheder. 

+45 33 86 86 86

Skriv til os

PostNord Strålfors er din digitaliseringspartner

icon_nordic_wide_3.png

Nordisk funderet virksomhed

PostNord Strålfors driver virksomhed i Danmark, Sverige, Norge og Finland, der tilsammen består af omtrent 700 medarbejdere. Med et fælles mål om at være kundernes foretrukne digitaliseringspartner, samarbejder vi på tværs af de nordiske lande for kontinuerligt at udvikle vores nordiske platform.

Icon_Omnichannel_Wide.png

Vi leverer Omnichannel kommunikationsoplevelser

Hvert år håndterer vi 900 millioner digitale meddelelser og cirka 400 millioner papirbreve i de nordiske lande – inden for alle kommunikationskanaler. Du får muligheden for at kommunikere med dine kunder i deres foretrukne digitale og fysiske kanaler og styrke din kundedialog via tovejskommunikation, som for eksempel betaling, signering, chat og meget mere.

Icon_Tech-platform_Wide.png

Fremtidens teknologiske platform

Vi udvikler og tilbyder løsninger baseret på flere platforme, som hjælper vores kunder til at skabe resultater. Vi tilbyder både input og output management. Vores Connect Omnichannel platform er et eksempel på en moderne SaaS cloudbaseret løsning, som vores kunder anvender for outsourcing af fx digitale, print og portoopgaver. 

Icon_Competence-2_Wide.png

Højt specialiserede kompetencer

Vi tilbyder vores kunder specialiseret rådgivning inden for digital og print kommunikation i både den offentlige og private sektor. Vores kernekompetence er at håndtere store mængder variable data og distribuere dem korrekt, på rette tid, ad rette kanal og til den rigtige person.

Icon_Relationer_Wide_3.png

Vi samler på langvarige kunderelationer

Vores strategi og forretningsmodel er designet til at skabe værdi for vores kunder. Hos PostNord Strålfors er vi klar over, at ikke alle kunder er ens. Derfor bestræber vi os på at lære vores kunder og deres brancher godt at kende, så vi kan imødekomme deres behov bedst muligt gennem kundespecifikke løsninger. Vi arbejder i dag med mange kunder i flere brancher.

Icon_Security_Wide.png

Stærk sikkerhedskultur

Vi håndterer dagligt store mængder personoplysninger. Det betyder, at levering også handler om tillid, integritet og kvalitet. Gennem et stærkt sikkerheds- og complianceprogram beskytter vi organisationen mod brud på informationssikkerheden og håndterer kundernes data på en korrekt og sikker måde. Vi giver garanti for høj IT-sikkerhed med centrale certifikater.

Inspiration

e-Boks - velkendte digitale platform til din kundekommunikation

e-Boks - velkendte digitale platform til din kundekommunikation

Undgå administration af digitale forsendelser, og let jeres arbejdsbyrde. Ved at sende dokumenter i e-Boks ender jeres forsendelser det rette sted hos jeres leverandører, medarbejdere og kunder.

Mit.dk-billede.jpg

mit.dk - nye muligheder for både at læse og reagere på vigtige henvendelser

Med mit.dk får virksomheder og organisationer adgang til en helt ny kommunikationsplatform, som gør dialogen mellem borgere, virksomheder og offentlige myndigheder lettere og mere intuitiv.

Print services

Print services

Vi er én af de største nordiske printleverandører med mere end 100 års ekspertise. Vi tilbyder vi alt fra dataanalyse til distribution, alt sammen ISO-certificeret for at garantere den højeste kvalitet og sikkerhed.