Bæredygtighed i praksis

Vi viser omtanke. Vi integrerer bæredygtighed i alle vores aktiviteter til gavn for kunder, medarbejdere, ejere og samfundet.

Læs mere
Sustainability_Miljomassigt-ansvar_16-9.jpg

Miljømæssigt ansvar

Vi arbejder løbende på at reducere vores miljøpåvirkning. Det overordnede miljømål er at være fossilfri inden 2030.

sustainability-13.jpg

Socialt ansvar

Vi deltager aktivt i de samfund, vi opererer i, ved at arbejde for positive forandringer. Indsatsen er samlet om nogle få store projekter, primært inden for sport, kultur og støtte til børn.

sustainability-09.jpg

Ansvarlig virksomhed

Alle vores markedsaktiviteter drives efter interne regler, god forretningsskik og gældende lovgivning på de markeder, hvor vi opererer.

sustainability-12.jpg

Vi opfylder jeres behov og kvalitetskriterier

Vi inviterer løbende vores kunder til dialog for at overgå deres forventninger, og tilfredsheden måles regelmæssigt.

sustainability-11.jpg

Bæredygtig arbejdsgiver

PostNord Strålfors er en af de største arbejdsgivere i Norden. Vi har derfor et stort ansvar for at tilbyde en sikker og attraktiv arbejdsplads med mulighed for personlig udvikling.

sustainability-16.png

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

FN har vedtaget en dagsorden bestående af 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. De mest relevante mål for PostNord Strålfors er nr. 5, 7, 8, 11 og 13.

"Det er afgørende både for planeten og for vores succes, at vi driver en bæredygtig forretning. Det påvirker arbejdet på alle niveauer."

FN definerer bæredygtig udvikling som udvikling, der imødekommer den nuværende generations behov uden at gå på kompromis med de fremtidige generationers evne til at imødekomme deres egne behov. Klimaændringerne er reelle, og vi er alle nødt til at intensivere vores indsats og revurdere vores processer og praksis.

De virksomheder, der er bedst til at tilpasse sig til forandringer, vil i de kommende år opnå de største fordele.

Vi arbejder løbende på at reducere vores miljømæssige fodaftryk. Det giver ikke kun fordele for os at drive en bæredygtig forretning, men også for vores kunder, som ofte har høje miljømål.

Forandring gennem innovation

Vi introducerede allerede i 1988 det klorfrie papir "Strålfors noll" for at reducere vores brug af kemikalier, og vi var i 1997 en af de første virksomheder, der fik det nordiske miljømærke (Svanemærket).

Vi mener, at smartere og mere effektive kommunikationstjenester bidrager til at skabe en renere fremtid. Vi kan allerede se, hvordan vores kunders miljøpåvirkning reduceres på grund af digitalisering og mindre printvolumener.

Vores mål

Vi arbejder løbende på at reducere vores miljøpåvirkning. Det overordnede miljømål er at være fossilfri inden 2030.

Års- og bæredygtighedsrapport 2023

Få mere at vide om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed. PostNords bæredygtighedsrapport omfatter sociale, miljømæssige og økonomiske resultater samt centrale emner i 2023.

Download rapport
Sustainability-report-2024.jpg