Brancher

DUOS frigør vigtig tid med We Mail-løsning

På 15 minutter klarer DUOS Gruppen i dag det, der tidligere tog 32 timer. Manuelt arbejde med at printe, kuvertere og afsende breve er afløst af værdiskabende opgaver inden for rekruttering og kvalitetssikring.

Duos_16-9.jpg

DUOS Gruppen er en velfærdsleverandør, der bidrager til selvstændighed, samfundsdeltagelse og livskvalitet for mere end 6.000 borgere. Virksomheden tager udgangspunkt i borgerens situation og individuelle behov, og de 4.500 medarbejdere leverer ydelser inden for personlig assistance, bo- og opholdssteder samt ældrepleje.

DUOS Gruppens udfordring

Bjørn Langhorn fra DUOS Gruppen Bjørn Langhorn fra DUOS Gruppen

Tiden skal udnyttes bedst muligt, når målsætningen er at give borgere mulighed for at leve deres liv på samme vilkår som andre mennesker og øge trivslen i hverdagen. Derfor var det en torn i øjet på virksomhedens IT-direktør, Bjørn Langhorn Lundt, at to medarbejdere hver måned brugte to dage på håndtering af obligatoriske brevforsendelser.

”Vi har en gruppe borgere, der af forskellige grunde modtager information fra os på brev. Det er et forretningsområde i vækst, så antallet af breve stiger hele tiden. Opgaven med at printe, pakke, stemple og afsende de ca. 300 fysiske breve var simpelthen for tidskrævende. Jeg tænkte, at der måtte være en smartere måde”, forklarer Bjørn Langhorn Lundt, som satte sig for at finde en løsning og frigøre tid til vigtigere opgaver.

Løsningen

Via sit netværk blev Bjørn Langhorn Lundt opmærksom på fjernprintsløsningen We Mail. Han kontaktede PostNord Strålfors, og aftalte en prøvekørsel.

”Da jeg havde sat det op, så tænkte jeg, at det her kommer ikke til at virke. Det virkede næsten for nemt. Vi fyrede brevene igennem, og så ventede vi. Nogle dage efter testede vi, om brevene var landet som de skulle hos borgerne, og det var de. På 15 minutter havde vi klaret det, som plejer at tage os 32 timer”, fortæller Bjørn Langhorn Lundt om testkørslen, der gjorde valget nemt.

Løsningen er enkel at bruge, og brevene kommer hurtigt frem til modtageren: ”Når jeg har et dokument, trykker jeg bare print, og så ryger det op i skyen, så jeg via We Mail kan flette, eller hvad der nu er brug for. Brevene når virkelig hurtigt frem. Man skulle næsten tro, de ryger direkte fra printeren og ned i postbilen”.

Resultat

Regnestykket for DUOS Gruppen har været enkelt. Løsningen fra PostNord Strålfors kan uanset volumen holdes på et økonomisk overkommeligt niveau. Eksempelvis holdes prisen nede ved, at konvolutter og papir er ens for alle kunder, hvilket gør løsningen attraktiv for mindre og mellemstore virksomheder. For DUOS Gruppen betyder det, at udgiften til We Mail går lige op med de tidligere udgifter til egen printer, brevpapir og posteringsmaskine. De 32 frigivne timer er til gengæld en direkte gevinst af omlægningen.

”Vi har fået 32 timer foræret, som vi kanaliserer hen, hvor de skaber mere værdi. Vi mangler arbejdskraft, så rekruttering er et vigtigt område for os. Det er der mere tid til nu. I stedet for at hyre folk ind til rekrutteringsopgaver kan de to medarbejdere, der før pakkede breve, nu arbejde med opgaver inden for rekruttering og kvalitetssikring”, afslutter Bjørn Langhorn Lundt.

Vil du vide mere om mulighederne for din virksomhed?

Ønsker du også at erstatte manuelt arbejde med at printe, kuvertere og afsende breve med mere værdiskabende opgaver? Kontakt os, og vi viser, hvordan vi kan hjælpe dig.

+45 33 86 86 86

Skriv til os

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få spændende artikler og interviews med fokus på det nyeste inden for kundekommunikation.

Kom i gang!