Kommuniker med dine kunder uden CPR-nummer i e-Boks

Forsyningsbranchen skal kunne kommunikere med sine kunder uanset, om det handler om udsendelse af faktura, varslinger eller øvrig relevant info. Det har tidligere været en forudsætning at have modtaget kundens CPR-nummer og have indhentet samtykke, men nye muligheder i e-Boks løser denne problematik.

Brancher Energi

Arbejder du i forsyningsbranchen ved du, hvor svært det kan være at få kontakt til kunderne og sikre at de læser relevant information.

Til gengæld ved vi, at kunder læser deres post i e-Boks, og at du som forsyningsvirksomhed altid kan dokumentere, hvad der bliver sendt til kunden. Det har tidligere været problematisk at anvende denne kanal, idet det har forudsat, at forsyningsvirksomheden havde CPR-nummeret og ikke mindst havde indhentet samtykke til at måtte kommunikere i e-Boks. En kanal der er ringe udnyttet af forsyningsbranchen pga. kravet til brug af CPR-numre.

Den gode nyhed er, at forsyningsselskaber nu kan kommunikere med kunderne direkte i e-Boks uden CPR-numre. Den eneste forudsætning er, at kunden har givet samtykke til at modtage information på baggrund af adresseoplysninger. Det har mere end cirka 3,7 millioner danskere allerede takket ja til, og tallet stiger fortsat.

Kom tættere på dine kunder

I et marked, hvor kunderne frit kan vælge udbyder, er det vigtigt, at kunderne lærer sit forsyningsselskab at kende. Interaktion med kunderne er med til at skabe større kendskab til forsyningsselskabet og bevidsthed om ydelserne. Samtidig imødekommer det også et stigende kundekrav om brugervenlighed, når man som forsyningsselskab gør det nemt og trygt at interagere med kunderne.

e-Boks platformen rummer omfattende interaktionsmuligheder.

Det er muligt, at man kan tillægge forskellige handlinger på de dokumenter, som man sender i e-Boks. Det kunne f.eks. være at betale en regning i e-Boks, eller at man kan aflæse sine målere og afgive tallene direkte i e-Boks i forbindelse med det dokument, man netop har modtaget.

Man kan give kunderne mulighed for at underskrive, betale, chatte, booke møde eller servicere sig selv i dit forsyningsselskabs selvbetjeningsunivers hvor e-Boks er integreret.

Behov for hurtig og sikker kommunikation.

Forsyningsbranchens nuværende kommunikationskanaler dækker ikke til fulde kundernes behov. En analyse foretaget af e-Boks i august 2022 viser, at langt fra alle privatpersoner tømmer deres fysiske postkasse dagligt. En tredjedel fortæller, at de ofte sletter mails uden at have læst dem, at de sjældent klikker på links og for øvrigt er skeptiske over for de mails, de modtager. Desuden er bekymringen for phishing stor, og 11% har oplevet, at afsenderen af en phishing-meddelelse udgav sig for at være et forsyningsselskab. Potentialet for at komme hurtigere og mere sikkert igennem til modtageren er derfor stort.

Bliv langt mere effektiv med e-Boks

Beskeder i e-Boks bliver læst, og der bliver underskrevet mange dokumenter digitalt. Eksempelvis håndterer e-Boks årligt 5,7 mio. digitale underskrifter, hvoraf 98% er underskrevet allerede inden, der er gået 10 dage. Med mulighed for udsendelse af meddelelser baseret på adresseinformation, kan forsyningsbranchen nu drage stor fordel af e-Boks’ omfattende erfaring og brugernes tryghed ved at anvende e-Boks.

Situationer hvor forsyningsselskaber især vil have gavn af e-Boks:

  • Få budskabet igennem i rette tid – kampagner og varslinger er ofte tidsfølsomme, eller der kan opstå en akut situation. Med e-Boks er der hurtig og sikker kontakt til aftageren.
  • Gør det nemt at reagere – betaling af regninger, indlæsning af forbrugsoplysninger eller tilmelding til generalforsamlingen er eksempler på situationer, hvor handlemuligheder direkte i e-Boks vil skabe en højere responsrate.
  • Skab større tryghed – frygten for phishing via e-mail er stor, og netop derfor er det vigtigt, at alle interaktioner og transaktioner foregår på en måde, så brugeren føler sig helt tryg. Det gør de på e-Boks-platformen.

Miljømæssige og økonomiske gevinster

Styrket kommunikation med kunderne er den oplagte grund til, at man som forsyningsvirksomhed skal overveje mulighederne med e-Boks, men fordelene er endnu flere. Der er penge at spare ved at skære ned på udgifter til papir og porto, og så kan det også imødekommen forsyningsselskabets strategi med at være mere grøn. 

Kenneth-Lundo_Cirk-632px_Bg-Grey-WG1_221117.jpg
Kenneth Lundø
Key account manager

Vil du vide mere om, hvordan du gør jeres kommunikation mere omkostningseffektiv og bæredygtig – og samtidig opfylder kundernes krav? Kontakt os, så fortæller vi mere.

+45 21 97 10 70
kenneth.lundo@stralfors.dk

Tre tips, der styrker dialogen med jeres kunder

Tre tips, der styrker dialogen med jeres kunder

Kundekommunikation er en af de vigtigste og mest kritiske faktorer, når det handler om at fastholde sine kunder og skabe loyalitet. I en tid med mange uroligheder er det en af de største udfordringer for aktørerne i forsyningsbranchen. Energi- og elforsyning er et af de vigtigste spørgsmål i samfundet. Men er kunderne ligeglade med, hvem der leverer fx elektriciteten? Er prisen den eneste faktor, der afgør, hvilken leverandør man vælger?

Forsyningsbranchen reducerer omkostningerne med effektive løsninger, der opfylder kundernes ønsker

Forsyningsbranchen reducerer omkostningerne med effektive løsninger, der opfylder kundernes ønsker

Adgang til information betyder alt for virksomheden, og det er vigtigere end nogensinde at forstå kunderejsen. Så hvad gør I, når kundernes krav ændrer sig, samtidig med at der stilles krav om at reducere omkostningerne. Ved I, hvad I skal gøre? Sammen med os begiver I jer ud på en rejse, der gavner alle involverede parter.

Guide med tips for forsyningselskaber

I "Forsyningsbranchens guide til smartere kommunikation" kan du læse mere om, hvordan smart kundekommunikation og automatiserede flows kan hjælpe forsyningsselskaber med at øge kundeloyaliteten og effektivisere deres arbejde.

Download guiden

Energiguide_Faksimil-DK_Circle_Bg-Green_G4.jpg