e-Boks uden CPR: kommuniker med dine kunder uden CPR-nummer

Virksomheder skal kunne kommunikere med deres kunder uanset, om det handler om udsendelse af faktura, varslinger eller øvrig relevant info. Det har tidligere været en forudsætning at have modtaget kundens CPR-nummer og have indhentet samtykke, men nye muligheder i e-Boks løser denne udfordring.

Arbejder du i en virksomhed, der har brug for hyppig kundekommunikation, ved du, hvor svært det kan være at få kontakt til kunderne, og sikre at de læser relevant information.

Til gengæld ved vi, at kunder læser deres post i e-Boks, og at du som virksomhed altid kan dokumentere, hvad der bliver sendt til kunden. Det har tidligere været problematisk at anvende e-Boks som kanal, idet det har forudsat, at virksomhederne havde CPR-nummeret og ikke mindst havde indhentet samtykke til at måtte kommunikere i e-Boks. Desværre har det betydet, at e-Boks som kanal er blevet ringe udnyttet pga. kravet til brug af CPR-numre.

Den gode nyhed er, at virksomheder nu kan kommunikere med kunderne direkte i e-Boks uden CPR-numre. Den eneste forudsætning er, at kunden har givet samtykke til at modtage information på baggrund af adresseoplysninger. Det har mere end cirka 3,7 millioner danskere allerede takket ja til, og tallet stiger fortsat.

Kom tættere på dine kunder

Interaktionen med kunderne er med til at skabe større kendskab til din virksomhed og bevidsthed om ydelserne. Samtidig imødekommer det også et stigende kundekrav om brugervenlighed, når man som virksomhed gør det nemt og trygt at interagere med kunderne.

e-Boks platformen rummer omfattende interaktionsmuligheder

Det er muligt, at du kan tillægge forskellige handlinger på de dokumenter, som du sender i e-Boks. Det kunne f.eks. være at betale en regning i e-Boks, eller at du direkte fra et dokument i e-Boks har mulighed for at signere med NemID. 

Du kan give kunderne mulighed for at underskrive, betale, chatte, booke møde eller servicere sig selv i din virksomheds selvbetjeningsunivers, hvor e-Boks er integreret.

Behov for hurtig og sikker kommunikation

Mange virksomheders nuværende kommunikationskanaler dækker ikke til fulde kundernes behov. En analyse foretaget af e-Boks i august 2022 viser, at langt fra alle privatpersoner tømmer deres fysiske postkasse dagligt. En tredjedel fortæller, at de ofte sletter mails uden at have læst dem, at de sjældent klikker på links og for øvrigt er skeptiske over for de mails, de modtager. Potentialet for at komme hurtigere og mere sikkert igennem til modtageren er derfor stort.

Bliv langt mere effektiv med e-Boks

Beskeder i e-Boks bliver læst, og der bliver underskrevet mange dokumenter digitalt. Eksempelvis håndterer e-Boks årligt 5,7 mio. digitale underskrifter, hvoraf 98% er underskrevet allerede inden, der er gået 10 dage. Med mulighed for udsendelse af meddelelser baseret på adresseinformation, kan virksomheder nu drage stor fordel af e-Boks’ omfattende erfaring, men også brugernes tryghed ved at anvende e-Boks uden CPR.

Situationer hvor din virksomhed måske vil have gavn af e-Boks:

  • Få budskabet igennem i rette tid: Kampagner og varslinger er ofte tidsfølsomme, eller der kan opstå en akut situation. Med e-Boks er der hurtig og sikker kontakt til aftageren.
  • Gør det nemt at reagere: Betaling af regninger, indlæsning af forbrugsoplysninger eller tilmelding til generalforsamlingen er eksempler på situationer, hvor handlemuligheder direkte i e-Boks vil skabe en højere responsrate.
  • Skab større tryghed: Frygten for phishing via e-mail er stor, og netop derfor er det vigtigt, at alle interaktioner og transaktioner foregår på en måde, så brugeren føler sig helt tryg. Det gør de på e-Boks-platformen.

Miljømæssige og økonomiske gevinster

Styrket kommunikation med kunderne er den oplagte grund til, at du som virksomhed skal overveje mulighederne med e-Boks, men fordelene er endnu flere. Der er penge at spare ved at skære ned på udgifter til papir og porto. Herudover kan det overgangen også imødekommen mange virksomheders strategier med at være mere grønne. 

Få et tilbud på en e-Boks løsning

Send jeres datafiler til os, så ordner vi resten af administrationen med forsendelser til e-Boks. I sparer både ressourcer og opnår store økonomiske besparelser.

+45 33 86 86 86

Skriv til os
Webinars_16-9_1.jpg

Tilmeld dig vores webinarer!

Webinarerne er gratis og varer ca. en time. De er oplagte for virksomheder og offentlige myndigheder, der modtager og distribuerer dokumenter enten via post, Digital Post eller e-Boks.

Content-hub_List-element_16-9_DK_220608.jpg

Bliv inspireret af markedstendenser, nye teknologier og kundecases

På Content Hub kan du hente ny viden, inspiration og få redskaber, der gør det nemmere for dig at følge med i en foranderlig tid. Du får input fra markedsledende eksperter om seneste trends og nyeste teknologi.