Driftsstatus

Hvis der er tvivl om filen er modtaget og behandlet så ring eller skriv til eKom support.
Telefon: 33 86 86 86 #4  eller e-mail: ekom.support@stralfors.dk

Aktuel status

Normal drift

Se driftsstatus hos e-Boks: e-Boks Driftsstatus