eDistribution løsningspakker

eDistribution_16-9.jpg

Der findes flere løsningspakker i vores eDistribution løsning:

Auto-forwardPostNord Strålfors’ Auto-forward løsning er en automatisk løsning for håndtering af indkommende kommunikation fra e-Boks erhverv og Digital Post. Den er målrettet virksomheder, som blot har behov for at få videresendt de indkommende beskeder til en e-mailadresse ved kunden. Support og forskellige typer af services og tilpasninger kan tilkøbes.

Basic5: Er en eDistribution løsning målrettet virksomheder, som har et ukompliceret fordelingsbehov. Basic5 understøtter kun indkommende henvendelser fra e-Boks og Digital Post, og fordelingen er begrænset til fem modtagerpunkter (e-mailadresser) ved kunden. Det kan f.eks. være: ”HR /Personale”, ”Regnskab/økonomi”, ”Juridisk afd.”, ”Salg/Kundeservice” og ”Øvrigt”. Basic 5 understøtter kun e-mail levering og inkluderer to systembrugere.  Modtagerpunkter og leverance e-mail kan tilpasses kundens behov og support kan tilkøbes i det omfang, kunde har behov.

Basic10: Er en eDistribution løsningen målrettet virksomheder med et lidt mere kompliceret behov for automatisk fordeling. Basic10 understøtter input fra op til 10 e-Boks og digitale postkasser samt et tilsvarende antal modtagerpunkter (e-mailadresser). Der kan oprettes to brugere på systemet. Modtagerpunkter og leverance e-mail kan tilpasses kundens behov, og support kan tilkøbes i det omfang, kunden har behov for.

Standard: Er en eDistribution løsning målrettet virksomheder eller organisationer med et kompliceret/nuanceret fordelingsbehov. Standard eDistribution inkluderer op til 20 e-Boks eller digitale postkasser og op til 40 modtagerpunkter (e-mailadresser) ved kunden. Der indgår op til en ½ times support til løbende tilpasninger og vedligeholdelse af distributionsregler i abonnementet. Behovet for antallet af brugere er højere, og der kan være behov for at differentiere på, hvilke rettigheder brugerne har. I løsningen indgår op til seks brugere. Mange forskellige typer af ekstra services og tilpasninger kan tilkøbes, bl.a. input kanaler såsom fysisk scanning, e-mail og FTP.

Individual: Er målrettet virksomheder og organisationer med behov for stor grad af tilpasning af servicen til egne behov. Denne pakke har en meget kompleks leveringstruktur, herunder levering via webservice og API er mulig. eDistribution Individual inkluderer op til 20 e-Boks eller digitale postkasser, og et ubegrænset antal modtagepunkter (e-mailadresser) ved kunden. Der indgår et ”frit” defineret antal support timer pr. uge til regelvedligeholdelse og op til 12 system brugere. Mange forskellige typer af ekstra services og tilpasninger kan tilkøbes, bl.a. input kanaler såsom fysisk scanning, e-mail, FTP og kundetilpasset levering.

eDistribution – abonnementstyper:

  Auto-forward Basic5 Basic10 Standard Individual
Support inkluderet i abonnement Nej Nej Nej Ja - 1/2  time/uge Ja - individuelt
Antal brugere Maks 1 Maks 2 Maks 2 Maks 6 Maks 12
Automatisk fordeling via Rule Manager Nej Ja Ja Ja Ja
Antal modtagepunkter Maks 1 Maks 5 Maks 10 Maks 40 Ubegrænset
Levering: e-mail (TLS-kryptering) Ja Ja Ja Ja Ja
Levering: SFTP Nej Nej Tilkøb Ja Ja
Levering: System integration Nej Nej Nej Nej Tilkøb
Antal digitale postkasser inkluderet 1 5 10 20 20
Kundescanning (Scan2RM) Nej Nej Nej Tilkøb Tilkøb
Strålfors scanning Nej Nej Nej Tilkøb Tilkøb
E-mail input (Info@Kunde..) Tilkøb Tilkøb Tilkøb Tilkøb Tilkøb

 

Spar tid på indgående kommunikation

Unødig administration af en stor kommunikationsstrøm kan blive en saga blot. Kontakt os, så løser vi problemet sammen.

Kontakt os