Definition af begreber

Det kan være forvirrende at navigere i de forskellige begreber inden for markedet for digitale postkasser, og med introduktionen af nye postkasser er det blot blevet endnu mere komplekst. Derfor har vi lavet en liste med definitioner af de vigtigste begreber, som du skal kende til.

Input-Management_16-9_1080x608.jpg

Digitale meddelelser og digitale postkasser

Digital postkasse

Begreb for en virtuel postkasse til at modtage digitale meddelelser i. e-Boks, mit.dk, Borger.dk og Virk.dk er alle digitale postkasser.

Digital Post

Digitaliseringsstyrelsens begreb for post til borgere og virksomheder fra offentlige myndigheder.

Næste generation Digital Post (NgDP)

NgDP er en ny version af Digital Post, som blev lanceret den 21. marts 2022. Digitaliseringsstyrelsen har taget rettighederne hjem, og har valgt Netcompany som leverandør af den nye løsning.

MeMo

Nyt dataformat der bruges fra den 21. marts i NgDP og mit.dk. MeMo er et selvbærende dataformat, som giver muligheder for nye funktioner i den digitale kommunika- tion.

e-Boks

En digital postkasse for borgere og virksomheder. Det er også muligt at læse offentlige meddelelser i e-Boks. e-Boks har selv udviklet sin digitale postkasse.

mit.dk

En digital postkasse for borgere og virksomheder. Det er også muligt at læse offentlige meddelelser i mit.dk. Netcompany har udviklet mit.dk.

Borger.dk

Den offentlige digitale postkasse for borgere til med- delelser fra den offentlige sektor.

Virk.dk

 

Den offentlige digitale postkasse for virksomheder til Digital Post fra den offentlige sektor.

Visning og videresendelse i digitale postkasser

Automatisk videresendelse Digital Post
Digital Post til virksomhedens eget mailsystem.
Automatisk videresendelse e-Boks
Service der videresender digital virksomhedsmeddelelser fra e-Boks til virksomhedens eget mailsystem.
Visningsklient
En brugerinterface som viser digitale meddelelser for borgere eller virksomheder.
Visningsklient e-Boks
Digitaliseringsstyrelsen har tildelt e-Boks rettighederne som visningsklient for Digital Post.
Visningsklient mit.dk
Digitaliseringsstyrelsen har tildelt mit.dk rettighederne som visningsklient for Digital Post.