Connect FAQ

På denne FAQ-side finder du svar på de mest almindelige spørgsmål, vi bliver stillet til daglig. Vi har samlet disse svar for at give dig en hurtig og nem måde at få den information, du søger. 

Kom i gang med Strålfors Connect

 

Hvor finder jeg generel vejledning til Strålfors Connect?

Generel vejledning til brugen af Strålfors Connect og tilhørende afsenderapplikationer kan findes her på Connect hjemmesiden.

 

Du kan også gå direkte til vores Systemdokumentation.

 

Hvordan kommer jeg i gang med at sende forsendelser fra et af mine egne systemer via Strålfors Connect testmiljøet?

1) Du skal benytte vores api dokumentation og lave en integration selv, gerne vha. vores postman integrationskit.

2) Du kan selv oprette din organisation og bruger samt et Afsendersystem i Connects testmiljø ved at tilgå self-service onboarding på Connect Portal TEST.

3) Herefter kræver det blot, at en Strålfors administrator godkender det Afsendersystem, som du opretter i Connect. Godkendelsen kommer max 1-2 dage efter oprettelsen.

 

Hvordan kommer jeg i gang med at sende forsendelser fra et af mine egne systemer via Strålfors Connect produktionsmiljøet?

Dette kræver først og fremmest, at du har indgået en aftale med PostNord Strålfors.

 

Herefter kan din organisation blive registreret i Connect på samme måde som i TEST-miljøet.

Alternativt oprettes jeres organisation af en Strålfors administrator, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende.

 

Med hvilke metoder kan jeg sende forsendelser via Strålfors Connect?

Der er fire metoder:

 1. Systemintegration via REST API
  Seneste version er Connects OIOREST 3.0.

 2. Send vha. Connect afsenderapplikation
  Her kan enten Connect Direct eller Connect CloudMerger benyttes, hvis der eksempelvis ikke kan/skal laves en direkte API-integration fra et af jeres egne systemer.

 3. Fil-indlevering via Strålfors SFTP
  Her findes enten Standardformat (specifikationer defineret af PostNord Strålfors) eller Specialformat (kundeunik specifikation).

 4. Indlevering af rådata (brevskabelon og metadata) via File Share i Connect Portalen.
  Dette afvikles efter aftale med PostNord Strålfors, hvor vi fletter og sender forsendelserne på vegne af din organisation.
 

Opsætning af kanaler i Strålfors Connect

 

Hvilke kanaler kan jeg sende til via Strålfors Connect?

Connect kan levere i følgende kanaler:

 • Digital Post (kun myndigheder)
 • e-Boks
 • Mit.dk
 • Fysisk post
 • E-mail
 

Hvordan kommer jeg i gang med at sende til Digital Post via Strålfors Connect?

Du skal først og fremmest være en dansk myndighed med adgang til Digital Post Administrativ Adgang.
Herinde kan du vælge ’Connect’ fra listen over standard-Afsendersystemer, hvorefter en API-nøgle bliver genereret.

Denne API-nøgle skal registreres på Digital Post-opsætning i Connect Portalen, hvorefter der oprettes automatisk forbindelse til Digital Post.

Du kan herefter vælge ’Digital Post’ som kanal på din(e) Forsendelsestype(r).

 

Hvordan kommer jeg i gang med at sende til Mit.dk via Strålfors Connect?

PostNord Strålfors sørger for at oprette tilslutningen mellem Connect og Mit.dk på vegne af din organisation.
Du kan herefter vælge ’Mit.dk’ som kanal på din(e) Forsendelsestype(r).

 

Hvordan kommer jeg i gang med at sende til e-Boks via Strålfors Connect?

PostNord Strålfors sørger for at oprette tilslutningen mellem Connect og e-Boks på vegne af din organisation.

Du kan herefter vælge ’e-Boks’ som kanal på din(e) Forsendelsestype(r).

 

Hvordan kommer jeg i gang med at sende fysisk post via Strålfors Connect?

Du kan uden yderligere tilslutning benytte den fysiske print-kanal ved at vælge ‘Fysisk Post’ som kanal på din(e) Forsendelsestype(r) i Connect.

 

 • For produktionsmiljø: Det er kun muligt at sende fysiske breve via Connect produktionsmiljøet.

 • For testmiljø: Forsendelser til ‘Fysisk Post’ printes og kuverteres ikke i Connect testmiljøet.
 

Hvordan kommer jeg i gang med at sende e-mails via Strålfors Connect?

 • For produktionsmiljø:
  Før du kan sende e-mails via Connect produktionsmiljøet, skal jeres egen organisation godkende (whiteliste), at Connect må levere på vegne af jeres e-mail-afsenderdomæne. Information og vejledning til dette leveres af PostNord Strålfors i onboarding-fasen.

  Jeres eget domæne registreres herefter på e-mail-opsætningen i Connect Portalen, mens den specifikke afsenderadresse, som I ønsker at vise for modtageren, skal registreres på den relevante Forsendelsestype.

 • For testmiljø:
  Alle e-mails via testmiljøet sendes fra Connects afsenderdomæne *sconnect.dk.

  Domænet registreres på e-mail-opsætning i Connect Portalen TEST, mens den specifikke afsenderadresse skal registreres på den relevante Forsendelsestype.
 

Connect Portalen (online administrationsværktøj)

 

Hvad er Connect Portalen?

Connect Portalen er et online administrationsværktøj, som din organisations medarbejdere kan få brugeradgang til.


Brugere på Connect Portalen kan tildeles forskellige rettigheder, og vil kunne tilgå eksempelvis et forsendelsesoverblik, en detaljeret forsendelseslog, forskellige rapporter samt systemopsætning.


Portalen kan tilgås både i produktionsmiljø og testmiljø.

 

Hvordan bliver jeg oprettet som bruger, og hvordan får jeg adgang til Connect Portalen?

Brugere skal først og fremmest oprettes af en ’Systemansvarlig’, som er tilknyttet samme organisation i Connect Portalen.

 

Afhængigt af hvilken metode, der er registreret på brugeropsætningen i Connect Portalen, kan der benyttes to metoder til at logge ind:

 • MitID Erhverv
  Brugerens Professional ID (MitID UUID) skal registreres før denne metode kan benyttes til autentificering.

 • Micosoft ID
  Brugerens e-mailadresse (den som er tilknyttet din organisations Microsoft-konto) skal registreres, før denne metode kan benyttes til autentificering.
  (Indbygget 2FA er påkrævet af Connect af sikkerhedshensyn)
 

Certifikater i Strålfors Connect

 

Til hvilke formål benyttes certifikater i Strålfors Connect

Certifikater i Connect benyttes først og fremmest af sikkerhedsmæssige årsager.

 

Ved at udveksle certifikater mellem jeres system/afsenderapplikation og Connect, kan Connect verificere validiteten af den data, som din organisation forsøger at sende til og hente fra Connect.

 

Hvilke typer certifikater benyttes i Strålfors Connect?

Der benyttes to typer certifikater ifm. brugen af Strålfors Connect:

 

 • OCES3 Systemcertifikat:
  Skal altid benyttes til at verificere afsendersystemer, så de kan afvikle forsendelser via Strålfors Connect.

 • MitID Erhverv token:
  Kan benyttes til at autentificere dig som bruger i Connect Portalen eller i Connect CloudMerger.
 

Hvordan sikres dataudvekslingen med OCES3 Systemcertifikaterne?

Teknisk set valideres al dataudveksling mellem systemerne ved at udveksles en privat nøgle (p12-format) med en offentlig nøgle (.cer-format).


Information om den private nøgle sendes i enhver request til Connect, hvorefter Connect matcher denne med den offentlige nøgle, som er uploadet på det givne Afsendersystem i Connect.

 

Hvordan får jeg udstedt et certifikat til min egen organisation (CVR)?

I skal tilgå: https://erhvervsadministration.nemlog-in.dk/

I mange tilfælde vil I som organisation allerede have en medarbejder med adgang hertil.

 

Herinde kan I udstede et nyt OCES3 Systemcertifikat. Det koster omkring 20 kroner.
PostNord Strålfors kan give jer en overordnet guide til udstedelsen.

 

Den private nøgle af Systemcertifikatet bliver sendt til jer på e-mail, mens kodeordet til installation sendes separat i anden e-mail.

 

Kan jeg benytte et generisk test-systemcertifikat til at sende forsendelser via Strålfors Connect.

Ja det kan du – men KUN i Connect testmiljøet!
Et generisk test-OCES3 Systemcertifikat kan benyttes i testmiljøet, hvis I ønsker at komme hurtigt i gang med at teste på Connect.

Hent test-certifikat pakken, som inkluderer både den private og offentlige nøgle.

 

Bemærk for Connect produktionsmiljøet!

Et OCES3 Systemcertifikat udstedt til jeres egen organisation (CVR) er påkrævet, når I skal sende via Connect produktionsmiljøet. Der er krav om eget certifikat, når I benytter direkte systemintegration til Connects REST API eller gør brug af en Connect afsenderapplikation som Connect Direct eller Connect CloudMerger.

 

Hvordan får jeg uddraget den offentlige nøgle (.cer) af Systemcertifikatet?

For at uddrage den offentlige nøgle (.cer), skal du først og fremmest have installeret den private nøgle (.p12), som I modtager, når I udsteder et nyt Systemcertifikat.


Når den private nøgle er installeret i jeres ’certificate store’, kan den offentlige nøgle uddrages (eksporteres) via en standardproces i en almindelig internet-browser.

 

Export-muligheden findes her i Microsoft Edge:
Settings --> Privacy --> Security --> Manage certificates --> Vælg dit certifikat --> Export

 

 

Har du ikke fundet det svar, du ledte efter?
Kontakt os nu, og vi vender tilbage hurtigst muligt!