Connect Portal

LOG IN CONNECT PORTAL

 

Adgang til Connect Portal

En myndigheds adgang til Connect Portal sker efter, der er indgået samarbejdsaftale med Strålfors Connect og når Strålfors har oprettet adgang til portalen for første medarbejder. Denne medarbejder oprettes som myndighedsansvarlig og har derefter ansvaret for at oprette øvrige kolleger med de brugerprofiler, som ønskes.

Når Strålfors skal oprette den første medarbejder til Connect portalen, skal denne person have et medarbejdercertifikat (MOCES) og Strålfors skal bruge følgende oplysninger:

  • Personens navn
  • Personens e-mailadresse
  • Personens RID nummer

Kender personen ikke selv disse oplysninger, kan disse fremsøges af myndighedens NemID Administrator* (tidligere kaldet LRA) på www.nets-danid.dk og ved at tilgå siden ’Administrér medarbejdere’. Der kan man finde oplysningerne under den relevante medarbejder. Hvis den person, som skal være Myndighedsansvarlig, ikke er oprettet med et MOCES certifikat, skal NemID Administrator igangsætte en oprettelse til dette formål.
 
Har du brug for yderligere hjælp for adgang til Connect Portal, kan vores Support kontaktes mandag til fredag kl. 9:00–15:00 på:

Telefon: (+45) 33 86 86 86
E-mail: admin.connect@stralfors.dk

I det øvrige tidsrum kan der meldes kritiske fejl telefonisk. Telefonisk support udenfor den normale åbningstid vil blive faktureret myndigheden efter forbrugt tid.


LOG IN CONNECT PORTAL