Connect Portal

LOG IN CONNECT PORTAL

 

Adgang til Connect Portal

En myndighed/virksomheds adgang til Connect Portalen sker efter, der er indgået samarbejdsaftale med PostNord Strålfors og når Strålfors har oprettet adgang til portalen for første medarbejder. Denne medarbejder oprettes som Systemansvarlig og har derefter ansvaret for at oprette øvrige kolleger med de brugerprofiler, som ønskes.

Når Strålfors skal oprette den første medarbejder til Connect portalen, skal denne person have et medarbejdercertifikat (MOCES) og Strålfors skal bruge følgende oplysninger:

  • Personens navn
  • Personens e-mailadresse
  • Personens RID nummer

Kender personen ikke selv disse oplysninger, kan disse fremsøges og oplyses af myndighedens NemID Administrator* (tidligere kaldet LRA) på www.medarbejdersignatur.dk og ved at tilgå siden ’Administrér medarbejdere’. Der kan man finde oplysningerne under den relevante medarbejder. Hvis den person, som skal være Systemansvarlig, ikke er oprettet med et MOCES certifikat, skal NemID Administrator foretage en oprettelse til dette formål.

Har du brug for yderligere hjælp for adgang til Connect Portal, kan vores Connect Support kontaktes mandag til torsdag kl. 8:00–16:00 og fredag 8:00–15:30 på:

Telefon: (+45) 33 86 87 88
E-mail: support.connect@stralfors.dk

I det øvrige tidsrum skal de Connect myndigheder/virksomheder, som har særlige kontrakter med krav om udvidet incident håndtering, indrapportere i forhold til aftalte processer.


LOG IN CONNECT PORTAL