GDPR

EU's persondataforordning* (GDPR) er den bindende EU-forordning, der trådte i kraft som lov i maj 2018. GDPR er gældende i hele EU og EØS og supplerer den nationale databeskyttelseslovgivning (f.eks. Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven) i Danmark).

Nogle af de større ændringer i den nye lov er øgede krav til dokumentation, processer og informationssikkerhed samt indførelse af en databeskyttelsesrådgiver (DPO).

PostNord Strålfors behandler de personoplysninger, vi modtager fra vores kunder, med det formål at kunne udføre forskellige typer fysiske og digitale kommunikationstjenester.

PostNord Strålfors har sikret, at alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger lever op til forordningens krav.

Personoplysninger opbevares i henhold til kundeaftaler, og standardproceduren er, at personoplysninger og alle data på alle områder slettes, når produktionen er afsluttet i henhold til aftalen.

PostNord Strålfors er databehandler og behandler data på vegne af vores kunder, som er dataansvarlige. Vi beskytter dine data og behandler dem i overensstemmelse med GDPR, og vi respekterer dine databeskyttelsesrettigheder.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan dine data behandles, eller ønsker at udøve dine databeskyttelsesrettigheder, kan du kontakte den virksomhed, du oprindeligt gav dine personoplysninger til, derefter sender virksomheden din anmodning videre til os.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan PostNord Strålfors behandler personoplysninger, i vores Privatlivspolitik.

Hvis du har spørgsmål til PostNord Strålfors om GDPR, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende e-mailadresse: dataprotection@stralfors.dk

Hvis du er erhvervskunde, kan du kontakte PostNord Strålfors' kundeservice eller din key account manager.

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.