Certifikatoversigt

PostNord Strålfors følger de love og krav, som gælder i de respektive lande. Udover dette minimumkrav har forskellige virksomheder mange varierende kundekrav og standarder at leve op til. Nedenfor findes centrale certifikater som PostNord Strålfors' forskellige arbejdsområder omfatter.

Nedenfor finder du de vigtigste certifikater, PostNord Strålfors' forskellige virksomheder har.

Certifikat Danmark Sverige Norge Finland
ISO 9001 X X X X
ISO 14001 X X X X
ISO 27001 X** X* X X
Nordic Ecolabel License   X X X
Achilles Nordics & Central Europe Pre-Qualification System   X    
FSC Certificate   X    

* for Ljungby, Rosersberg og Malmö sites i Sverige
** for Input Management Operations i Danmark

Revisionserklæringer
ISAE 3000 type 2 angående databeskyttelse – GDPR Compliance
ISAE 3000 type 2 angående IT kontroller relateret til print produktion (baseret på ISAE-3402 type 2 kontroller)
ISAE 3000 type 2 Cloudservice – Persondata sikkerhed i forbindelse med Strålfors Connect SaaS Cloud løsning
ISAE type 2 angående IT kontroller ifm. Strålfors’ Connect SaaS Cloud løsning


ISO/IEC 27001 certificering er referencen for al IT-sikkerhed. Standarden sikrer processtyring, risikostyring og overblik, som er vigtige parametre i IT-sikkerheden for vores kunder. Informationssikkerhed certificering dækker hele Input Management område med løsninger som scanning af dokumenter, fakturascanning, arkivscanning, eArkiv og e-Distribution (dansk certifikat og svensk certifikat for Swedish sites).

ISO/IEC 27001, bilag nr. 2573 er en samling af de steder, der indgår i certifikaterne (certificate in English).

ISO 27001 certificate for Input Management Operations in Denmark (English version).

ISO 9001 er en internationalt accepteret standard for kvalitetsstyring. ISO 9001 er baseret på otte principper: lederskab, kundefokus, procesorientering, systemorienteret ledelse, medarbejderinvolvering, faktabaserede beslutninger, gensidigt fordelagtige leverandørrelationer og løbende forbedringer (certificate in English).

ISO 14001 er en internationalt accepteret miljøledelsesstandard. Certificeringen er en bekræftelse af, at vi tager ansvar for vores miljøpåvirkning, og at vi altid forsøger at forbedre miljøet via et kontinuerligt arbejde (certificate in English).

ISO 9001 og ISO 14001, bilag nr. 2517 er en samling af de steder, der indgår i certifikaterne (certificate in English).

Nordic Ecolabel license til Ljungby og Rosersberg er en nordisk miljøstandard, der registrerer den samlede miljøpåvirkning fra varer og tjenesteydelser gennem hele livscyklussen fra råvare til affald, og som stiller krav om funktion og kvalitet – for Ljungby (certificate in English), Rosersberg (certificate in English), Vantaa (certificate in English).

Achilles Nordics & Central Europe Pre-Qualification System er et prækvalificeringssystem for enheder, der gennemfører udbud (certificate in English).

FSC Certificate er  en uafhængig, international medlemsorganisation. FSC tilskynder med sit certificeringssystem FSC til miljøvenlig, samfundsnyttig og økonomisk bæredygtig drift af verdens skove (certificate in English).