Stærkt trekløver digitaliserer landbruget

Respekt for slutbrugeren er mindst lige så vigtig som øget effektivitet, når der bliver sat strøm til processerne, der fører til et færdigt regnskab i landbruget. Strategisk samarbejde sikrer den optimale balance og baner vejen for succesfulde forandringer.

Et fysisk bilag i hånden, det ved man, hvad er. Langt fra alle landmænd er begejstrede for udsigten til øget digitalisering af de vante arbejdsgange. Derfor var det indledende ønske til PostNord Strålfors fra Landbrug & Fødevarers innovations- og udviklingshus, SEGES, da også lidt utraditionelt: hjælp os med at digitalisere de nuværende arbejdsgange uden at det påvirker landmanden.

Alle er interesserede i at lykkes

Jens-Kristian Eibner, SEGES
Jens-Kristian Eibner fra SEGES
Samarbejdet har siden vist sit værd. Fordele ved digitalisering som eksempelvis øget indsigt i realtid og bedre regnskabsmæssigt overblik bløder op for modstanden mod forandring. Forandringer tager tid, og det er der plads til i samarbejdet, som drives af SEGES, PostNord Strålfors og repræsentanter for landbrugets rådgivningsvirksomheder, DLBR.

Jens-Kristian Eibner fra SEGES oplever samarbejdet som meget stærkt og ser det som helt centralt for de gode erfaringer: ”Vi er et stærkt trekløver. Det er et partnerskab, hvor alle er interesserede i at lykkes. Vores fælles mål et at få viden hen, hvor den giver mening og skaber værdi”, forklarer Jens-Kristian Eibner om samarbejdet.

Fejl er velkomne i det agile samarbejde

Når trekløveret sætter sig sammen, er det drevet af en fælles nysgerrighed på, hvordan de skaber forbedringer og fjerner overflødige arbejdsgange i landmandens hverdag. Der er plads til at eksperimentere og teste hypoteser, og der er plads til at fejle.

”Vi tænker stort, men starter i det små, og vi er ikke bange for at fejle. Det er vigtigt, at det ikke bliver uoverskuelige projekter styret af omfattende kontrakter. Vi arbejder agilt, og det er også det vi kigger efter hos vores leverandører. Samarbejdet med PostNord Strålfors giver os både kompetencerne til at kunne skalere og samtidig den agilitet, der er så vigtig for, at vi løbende kan justere på baggrund af de erfaringer, vi gør os”, fortæller Jens-Kristian Eibner om tilgangen, hvor slutbrugerne involveres gradvist, når nye tiltag testes.

Tæt på slutbrugerne

Peter Norrild, digitaliseringskonsulent hos Velas
Peter Norrild, som er digitaliseringskonsulent hos Velas.
Velas er en af de rådgivningsvirksomheder der, som de øvrige DLBR-virksomheder, indgår i samarbejdet. De har den direkte kontakt til slutbrugeren og er derfor med til at sikre, at landmandens konkrete behov er stærkt repræsenteret.

”I samarbejdet taler jeg på kundens vegne. Hvad er det helt reelt for et problem vi løser for vores slutbrugere med en given løsning? Vi har en tæt dialog på kryds og tværs, hvilket sikrer, at PostNord Strålfors får endnu bedre forståelse for slutbrugerne. PostNord Strålfors’ viden om, hvad der er teknisk muligt koblet med vores kendskab til kunderne gør, at vi lykkes med nogle løsninger, der giver mening for slutbrugeren”, fortæller Peter Norrild, som er digitaliseringskonsulent hos Velas.

Større sikkerhed og endnu bedre service

Ind til nu er digitaliseringen foregået uden at påvirke landmanden, som indleverer sine bilagsmapper på vanlig vis. DLBR-virksomhederne videreformidler til PostNord Strålfors, som sætter strøm til. Bilagene bliver skannet og indgår i en automatiseret proces, hvor moms, selvangivelse og skatteregnskab laver sig selv. Der er tale om en fuldautomatisk proces fra bilaget bliver skannet, til der foreligger et færdigt regnskab. Det letter arbejdsgangene for Velas og de andre rådgivningsvirksomheder, som bistår landmændene med blandt andet regnskab.

”Vores arbejdsgange er betydeligt nemmere i det nye setup, og vi kan tilbyde vores kunder en langt bedre service. Vi har alle data digitalt, og kunderne får hurtigt deres bilag retur. De kan hurtigere og nemmere tilgå data og få et økonomisk overblik. Samtidig er der elementer i løsningen som mere effektivt end med de fysiske bilag kan sikre, at GDPR efterleves”, forklarer Peter Norrild, Velas.

Lad det digitale forblive digitalt

Selvom traditionen for at holde fast i de fysiske bilag vejer tungt, er der også en spirende åbenhed for det digitale. Mange bilag er efterhånden digitale i deres oprindelse. Selvom det stadig er en stor forandring for landmændene at slippe de fysiske bilag, virker det ikke helt så fjernt at lade det digitale forblive digitalt.

”Hvis landmændene i stedet for at printe, beholder strømmen til bilagene, kan vi lette og automatisere endnu flere arbejdsgange. Kunderne kan tilmed få et betalingsoverblik, der digitalt giver et bedre overblik og giver den enkelte landmand en langt mere effektiv likviditetsstyring. Der ligger ikke glemte regninger i en bunke på skrivebordet”, forklarer Peter Norrild om den gradvise forandring.

SEGES udfordrer det eksisterende

Martin Nyberg, Managing Director Postnord Strålfors
Martin Nyberg, Managing Director Postnord Strålfors
Digitalisering er på ingen måde nyt inden for landbruget, som Jens-Kristian Eibner beskriver som en af de mest digitaliserede brancher. Eksempelvis spiller digitale redskaber en væsentlig rolle inden for overvågning og pleje af afgrøderne. Hos SEGES er de derfor vant til at tænke nyt. 

”SEGES er imponerende gode til at gå undersøgende til værks og udfordre det eksisterende. Samtidig er de gode til hurtigt at teste hypoteser og køre piloter. Vi finder hurtigt ud af, om idéerne holder, så villigheden til at prøve nyt er stort. Vores samarbejde er kendetegnet ved en stor fælles nysgerrighed”, fortæller Martin Nyberg, Managing Director Postnord Strålfors.

En nemmere hverdag for landmændene

Aktuelt er det automatisk tømning af e-Boks, der bliver testet. Målsætningen om at få viden hen, hvor den giver værdi, er drivende for alle tiltag.

”Der er mange instanser at forholde sig til i landmandens hverdag. Jo mere vi kan samle ét sted, jo bedre. Vi havde en tese om, at vi ved at automatisere hentning af beskeder i e-Boks kunne lette nogle arbejdsgange. Vi er i gang med at teste, og det ser ud til at holde stik, og så bliver vi jo nysgerrige på, hvor vi også kan hente relevante informationer”, fortæller Jens-Kristian Eibner. 

Langsigtede planer for fremtiden opererer de ikke med i trekløveret. Til gengæld mødes de jævnligt og diskuterer aktuelle problemstillinger for at finde frem til, hvad der kan være det næste kloge skridt på vejen mod en nemmere hverdag for landmanden.

Lise Boelsmand_500px_Circle_Bg-lightGrey.jpg
Lise Boelsmand
Key Account Manager, PostNord Strålfors

– PostNord Strålfors er nordens største leverandør på input management løsninger, hvor alle virksomhedens indgående kommunikationskanaler håndteres automatisk i samme set-up. Hele løsningens kerne er baseret på machine learning, sikkerhed og automatik for at spare virksomheden for manuelle processer.  Løsningen er GDPR compliant og ISO27001 certificeret.

+45 88 33 00 35

Kontakt os

Relaterede løsninger

Scanning af dokumenter

Scanning af dokumenter

Vi kan håndtere al din indgående kommunikation automatisk. Data fra fysiske breve, digitale postkasser og webportaler indlæses og videresendes via sikre grænseflader til de rigtige modtagere. Løsningen er tilpasset den gældende lovgivning, herunder EU's persondataforordning GDPR.

eDistribution_16-9.jpg

eDistribution

Sikker digital løsning til automatisk intern fordeling af dine af dine indkommende e-Boks/Digital Post/mit.dk beskeder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få spændende artikler og interviews med fokus på det nyeste inden for kundekommunikation.

Kom i gang!