Content hub

Categories level 1

Categories level 1

Scrive webinar.png

Scrive som e-signeringsløsning i Strålfors Connect - hør Alektums erfaringer

På dette webinar fortæller vi mere om e-signeringsløsning fra Scrive integreret i Strålfors Connect. Mød inkassovirksomheden, Alektum, som vil dele deres erfaringer med løsningen. Vi dykker også ned i, hvordan I nemt kan komme i gang og tage det første skridt mod en mere effektiv fremtid.

CloudMerger.png

Connect CloudMerger – webservice til forsendelse af ad-hoc kommunikation

På dette webinar kan du høre mere om den web-service, der gør det muligt for afsenderen at tilgå et online værktøj, der udnytter skyens kapacitet til håndtering af både små og store forsendelsesvolumener – og som ikke mindst kan benyttes af ikke-tekniske brugere.

eDistribution2.png

Opdateringer og forbedringer i eDistribution

Webinaret er målrettet eksisterende kunder af eDistribution eller kunder der ikke anvender løsningen fuldt ud. På webinaret viser vi, hvordan servicen kan give større værdi ved anvendelse af flere henvendelseskanaler samt brug af de nye applikationer i servicen. Vi præsenterer vores seneste opdateringer og forbedringer, som vi har udviklet i løbet af 2023.

mitid erstatter nemid.png

MitID erstatter NemID: Hvad betyder det for brugere og systemer på Strålfors Connect?

På dette webinar gennemgår vi hvordan transitionen i Strålfors Connect kommer til at forløbe, og hvad det konkret betyder for jer, der i dag har brugeradgang til Connect Portalen via NemID Medarbejdersignatur. 

Tilgængelighed 16-9.png

Sådan kan Strålfors Connect hjælpe med kravet om tilgængelighed på digitale breve

På dette webinar kan du høre mere om, hvad det vil sige at gøre sine dokumenter tilgængelige (specifikt med henblik på maskinel oplæsning), og ikke mindst hvordan vi i PostNord Strålfors tilbyder services der kan hjælpe myndigheder på vej med at leve op til kravet.

AI 16 9.jpg

Syntetisk data er fri for persondata og kommer i uendelige mængder - sådan kommer du i gang

På dette webinar fortæller vi i samarbejde med CEO og founder af Todai, Dan Rose, mere om, hvordan syntetisk data skabes, hvordan det allerede er i brug, og hvordan du kan bruge syntetisk data til dine løsninger. Desuden kommer vi også ind på, hvad der skal til for, at du kan komme i gang. 

e-Boks uden CPR-numre.jpg

Kommunikér i e-Boks uden brug af CPR-numre

På dette webinar gennemgår vi i samarbejde med e-Boks, hvordan I nu kan kommunikere med jeres kunder eller borgere direkte i e-Boks uden anvendelse af CPR-numre.  Hør også, hvordan din virksomhed kan inkludere e-Boks' nye handlingsbaseret funktioner f.eks. til brug af chat, betaling, påmindelser og signering.

vipps.jpg

e-Boks webinar – MobilePay i e-Boks

Hør hvordan din virksomhed nemt kan øge antallet af betalinger ved at sende regninger og fakturaer med MobilePay i e-Boks. Nemt, hurtigt og effektivt for både dine kunder og din egen virksomhed.

Digital-post-guide_16-9.jpg

MitID erstatter NemID: Hvad betyder det for brugere og systemer på Strålfors Connect?

På dette webinar gennemgår vi hvordan transitionen i Strålfors Connect kommer til at forløbe, og hvad det konkret betyder for jer, der har brugeradgang til Connect Portalen via Medarbejdersignatur. Derudover vil vi også komme ind på, hvad det betyder for de af jeres fagsystemer/applikationer der integrerer til Strålfors Connect.

mit.dk+postnordstrålfors_webinar.jpg

Løft din kommunikation med mit.dk

På dette webinar kan du høre, hvordan du kan udvikle din digitale kundedialog med mit.dk. Thomas Schroll Jensen fra PostNord Strålfors vil have en dialog med Lasse Gubbertsen, Manager hos Netcompany, for at forstå udviklingen af markedet, og hvordan kommunikationen med slutkunder kan gøres langt mere interaktiv med mit.dk.

Advokat 16 9.jpg

Automatisk videresendelse af Digital Post - i samarbejde med Danske Advokater

På dette webinar fortæller PostNord Strålfors i samarbejde med Danske Advokater mere om, hvordan Strålfors har hjulpet rigtig mange virksomheder med automatisk videresendelse af både Digital Post og e-Boks Erhverv meddelelser. Desuden vil du også få mere information om, hvordan du som advokatvirksomhed nemt kommer i gang på vores løsning da vi bl.a. giver en instruktion i onboarding processen.

Digital-Mailboxes-16-9.jpg

Bedre borgeroplevelser med ad hoc forsendelser i Digital Post

På dette webinar viser vi, hvordan PostNord Strålfors’ nye web-applikation gør det muligt for afsenderen trygt og intuitivt at sende større ad hoc-forsendelser uden om fagsystemer. Vi laver en live demo og samtidig viser vi, hvordan din myndighed nemt kan komme i gang med at benytte web-applikationen.

Digital signing.jpg

Digital underskrift med PostNord Strålfors

På dette webinar giver vi en overordnet introduktion til vores underskriftløsning. De forklarer ligeledes om de nyeste muligheder såsom multisigneringsfunktionen og giver et indblik i roadmappet for første halvår af 2023.

eDistribution-public.jpg

Automatisk fordeling af post fra alle henvendelseskanaler (målrettet offentlige myndigheder)

På dette webinar fortæller vi, hvordan eDistribution kan hjælpe med at automatisere din organisations indgående henvendelser, hvad enten det er mails og/eller Digital Post. Vi viser også, hvordan man som organisation kan trække statistik, lave track and trace på tidligere modtagne henvendelser og evt. genfremsende forsendelser i sin organisation.

eDistribution webinar.jpg

Automatisk fordeling af indgående henvendelser, som modtages i Virk.dk eller e-Boks Erhverv 

På dette webinar fortæller vi, hvordan vi kan hjælpe med at automatisere din organisations indgående henvendelser. Vi vil også vise en live demo og fortælle, hvordan data bliver håndteret, hvordan du kan trække statistik, og hvordan man kan fremsøge tidligere modtagne henvendelser og evt. genfremsende forsendelser i din virksomhed via vores track&trace funktion. 

Energi-e-Boks.jpg

Nye muligheder med e-Boks for forsyningsbranchen

På dette webinar gennemgår vi i samarbejde med e-Boks, hvordan forsyningsselskaber nu kan kommunikere med deres kunder direkte i e-Boks uden anvendelse af CPR-numre.  Hør også hvordan dit forsyningsselskab i kommunikationen med jeres kunder kan inkludere e-Boks nye handlingsfunktionalitet, hvor kunden nemt kan servicere sig på jeres eget selvbetjeningsunivers.

AdHoc forsendelser.jpg

Web-applikation til håndtering af ad-hoc-forsendelser

På dette webinar vil vi vise hvordan PostNord Strålfors’ nye web-applikation gør det muligt for afsenderen trygt og intuitivt at sende større ad hoc-forsendelser. Vi vil lave en live demo og samtidig vise hvordan din myndighed nemt kan komme i gang med at benytte web-applikationen.

shutterstock_1476944915-19-6.jpg

Sådan kan MeMo-formatet udnyttes til at forbedre din kommunikation til Digital Post

På dette webinar beskriver vi nogle konkrete brugsscenarier, som skal give inspiration til hvordan du og din myndighed kan høste nogle af de nye fordele i MeMo-formatet.

16-9-shutterstock_1343235122_1080x608.jpg

Nye funktionaliteter i e-Boks "Action on Documents"

e-Boks har lanceret en række nye "Action on Documents", der giver virksomheder og deres kunder helt nye muligheder for kommunikation. Kim Konstantin Sølbeck, Growth Director i e-Boks, fortæller på dette webinar om de nye "Action on Documents" i e-Boks, og hvordan de kan bidrage til bl.a. øget konverting og hurtigere betaling og underskrifter på de dokumenter, du sender gennem e-Boks.

shutterstock_1564233937.jpg

Kunstig intelligens - Fra model til produktion

Kunstig intelligens projekter bliver sat i gang over alt i offentlige og private virksomheder med store ambitioner. Desværre ender mange med at sidde fast i prototyper og beta-stadier. Dan Rose, Founder af TodAI og AI-konsulent vil fortælle om processen med at nyttiggøre AI. Dan har 7 års erfaring med kunstig intelligens og betragtes af mange som en guru i Danmark inden for AI.

Cloud computing-16-9.jpg

Connect CloudMerger – webservice til forsendelse af store ad-hoc opgaver

På dette webinar kan du høre mere om vores webservice til forsendelse af store ad-hoc opgaver "Connect CloudMerger".

Vis mere