Brancher Finance / Forsikring

Sikre betalingsløsninger og øget likviditet til inkassovirksomheder

Der stilles store krav om klar og effektiv kommunikation til virksomheder inden for kredithåndtering og inkasso. Uklare fakturaer og komplicerede betalingsløsninger skaber problemer i flere led. Vejen til kortere kredittider og en bedre kundeoplevelse er at fokusere på kundedialog og en god betalingsoplevelse.

Kortere kredittid og sikre totalløsninger til kundekommunikation

Der er inden for kredithåndtering og inkasso fokus på at hjælpe debitoren med at blive gældfri og øge betalingsvilligheden for kunderne. Men mange fakturaer betales unødvendigt sent eller i værste fald slet ikke. Uklar kommunikation og betalingsløsninger, der ikke er tilpasset modtageren, er tidskrævende både for virksomheden, debitoren og kunden og er med til at skabe en dårlig kundeoplevelse.

Kredithåndterings- og inkassovirksomhederne har gode muligheder for at øge betalingsvilligheden, fastholde gode kunderelationer og hjælpe debitoren til en sundere økonomi ved at fokusere på kundedialogen og betalingsoplevelsen.

PostNord Strålfors tilbyder kundetilpassede og sikre kommunikationsløsninger, der hjælper kredithåndterings- og inkassovirksomheder med at overholde love og regler i den stærkt regulerede branche.

Kontakt os

Skræddersyede og sikre kommunikationsløsninger

e-Boks-uden CPR-16-9.jpg

Kommuniker med dine kunder uden CPR-nummer i e-Boks

Virksomheder skal kunne kommunikere med sine kunder uanset, om det handler om udsendelse af faktura, varslinger eller øvrig relevant info. Det har tidligere været en forudsætning at have modtaget kundens CPR-nummer og have indhentet samtykke. Det er nu muligt at sende dokumenter gennem e-Boks blot på baggrund af en kombination af modtagerens navn og adresse.

God betalingsoplevelse i den rigtige kanal

God betalingsoplevelse i den rigtige kanal

Vi hjælper kredithåndterings- og inkassovirksomheder med hurtigt at sende fakturaer til den rigtige person i den rigtige kanal med mulighed for flere betalingsløsninger. Med digitale postkasser, mobilfakturaer og mobilbetalinger reduceres tiden fra opfordring til handling, mens fysiske fakturaer giver høj leveringssikkerhed.

Klar kommunikation reducerer kredittiden

Klar kommunikation reducerer kredittiden

Reducér risikoen for forsinkede eller udeblevne betalinger ved at kommunikere vigtige budskaber hurtigt, sikkert og brugervenligt. Sikker og automatisk håndtering af kommunikationen reducerer tidskrævende administration, og samtidig bliver oplysningerne lettere tilgængelige for dem, der har brug for dem.

Sikre løsninger til kredithåndterings- og inkassobranchen

Sikre løsninger til inkassobranchen

Kredithåndterings- og inkassovirksomheder er nødt til at overholde de love, der gælder for branchen og sørge for, at hele kæden, lige fra indgående og udgående kommunikation til modtager, er sikker. Vores læsninger inden for både fysisk og digital kommunikation hjælper vores samarbejdspartnere med at håndtere kommunikation hurtigt og omkostningseffektivt og samtidig opretholde en høj datasikkerhed.

Lowell revolutionerer inkassobranchen:

”Vi har altid fokus på, at vores kunder skal have deres betaling, samtidig med at vi beskytter deres kunder ved at finde individuelle løsninger, der giver dem mulighed for at betale og på sigt vende tilbage som betalende kunder med en stærkere privatøkonomi.”


Jens Lindeblad, Head of Digital & Innovation på Lowell


Lowell logoAlektum Group logoIntrum logoDebbie logoRiverty logo

Kundecases

Debbie_16-9.jpg

Intellitech/Debbie: Digitalisering øger betalingsraten i inkassobranchen

Samarbejdet med PostNord Strålfors fjerner den sidste rest af menneskelig interaktion fra den fuldautomatiske inkassoløsning Debbie. Baseret på intelligente beregninger øger løsningen betalingsraten for inkassobranchen.

Alektum_16-9_230330.jpg

Alektum Group

Koncernen Alektum Group har aktiviteter i 14 europæiske lande. Kernevirksomheden er inkasso, og dertil er knyttet markeds- og kreditinformation, juridisk rådgivning og faktureringsløsninger. Alektum har samarbejdet med PostNord Strålfors siden år 2000, og Strålfors' løsning Omnichannel gør det lettere for Alektum at få betaling.

Lowell_16-9.jpg

Lowells løsning revolutionerer branchen

Lowell satser på udvikling af digitale tjenester. Et af de vigtigste initiativer er at tilbyde enkle og hurtige tjenester direkte til mobiltelefonen. – Vi vil gerne være førende i branchen, og derfor skal vi hele tiden finde nye måder at give vores kunder de bedste løsninger på, siger Jens Lindeblad, Head of Digital & Innovation i Lowell.

Inkassobranchens guide til hurtig betaling og en bedre debitoroplevelse

At tilbyde flere betalingsalternativer og nem og sikker kommunikation sikrer hurtigere betaling. I denne guide forklarer vi, hvordan du kan øge betalingsvilligheden ved at kommunikere på debitorernes præmisser, forbedre betalingsoplevelsen og have stærk databeskyttelse.

Download guiden

Inkasso-guide-DK_Banner-img-2.jpg

Inspiration

Bedre betalingsoplevelser fører til kortere kredittid

Bedre betalingsoplevelser fører til kortere kredittid

Kunder og debitorer har forskellige betalingsevner og forskellige præferencer, når det gælder kommunikations- og betalingsmetoder. Derfor er det vigtigt, at kredithåndterings- og inkassovirksomheder arbejder med betalingsoplevelsen som en vigtig del af hele kundeoplevelsen.

Sådan kan inkassobranchen sikre bedre databeskyttelse

Sådan kan inkassobranchen sikre bedre databeskyttelse

Kredithåndterings- og inkassovirksomheder håndterer store mængder særligt følsomme personoplysninger om gældsforhold og skal derfor have kendskab til de lokale love og regler i branchen. Hvis databeskyttelsen er utilstrækkelig, risikerer man bøder og i værste fald at miste sin autorisation til at drive inkassovirksomhed og dermed sine indtægter.

Fra inddrivelse til fremtidigt samarbejde mellem inkassovirksomheder

Fra inddrivelse til fremtidigt samarbejde mellem inkassovirksomheder

Kredithåndterings- og inkassobranchen udvikler sig i takt med at der oprettes og gives tilladelse til flere og flere digitale løsninger. Virksomhederne bliver nødt til at benytte sig af teknologien for at kunne gå fra inddrivelse til et hjælpsomt kundefokus og kunne leve op til deres sociale ansvar både nu og i fremtiden. Det mener Andreas Komnæs, chef for nye produkter og tjenester hos Kredinor. - Branchen skal arbejde på nye måder for at kunne leve op til samfundets forventninger, siger han.

Kontakt os!

Vil du vide mere om, hvordan I kan reducere jeres kredittid? Kontakt os, så fortæller vi mere.

Klaus Dalby
Business Area Manager (finanssektoren), PostNord Strålfors
+45 60 40 66 09
klaus.dalby@stralfors.dk

Klaus-Dalby_585px_Bg-Grey-WG3.jpg