Brancher Offentlig sektor

Hvad er MeMo?

erp concept-16-9.jpg

Næste generation Digital Post (NgDP) er lanceret den 21. marts 2022.
I forbindelse med NgDP er der blevet udviklet en ny fællesoffentlig datastandard til afsendelse og modtagelse af meddelelser. Standarden kaldes for MeMo, hvis format er en fundamental ændring i det forestående generationsskifte.

Hvad er MeMo-formatet?

MeMo er en forkortelse for ’MeddelelsesModel’, som er den nye fællesoffentlige datastandard i kommunikation. Formålet med MeMo er at skabe en fælles datastandard som er bedre til at understøtte intelligent og automatiseret håndtering af meddelelser. MeMo-formatet gør det lettere for modtageren at handle på fremsendte Digital Post-meddelelser fra myndighederne. 

Hvilke fordele giver MeMo-formatet?

Udviklingen af MeMo er baseret på erfaringer og ønsker fra de tidligere Digital Post-formater (1 og 2 løsningen). Formatet giver mange nye og mere effektive muligheder til håndtering, fordeling og klassificering af indhold.

Kendetegnet for MeMo-formatet er dets brug af metadataopmærkning. I MeMo adskilles metadataen fra infrastrukturen, hvilket betyder, at meddelelsen bliver "uafhængig" af infrastrukturen (NgDP). 

Data, egenskaber og attributter bliver fastsat i selve meddelelsen, mens forretningsregler i NgDP bliver håndteret og udskilt uafhængigt af MeMo-formatet. Forretningsreglerne validerer beskederne ved afsendelse og modtagelse. Denne adskillelse gør det teknisk lettere for modtageren at besvare, eller foretage andre handlinger forbundet med den post, som vedkommende får fra eksempelvis kommunen. 

Der kan her være tale om handlinger, såsom:

  • Benytte selvbetjening
  • Automatisk at indføre en aftale i sin digitale kalender
  • Definere en mere specifik Indholdsansvarlig
  • Medsende en mere sigende notifikation til meddelelsen
  • Adressere en Attentionmodtager når man eksempelvis sender meddelelser til virksomheder
  • Underskrive et dokument
  • Gennemføre en betaling

Overordnet kan det give en bedre og mere målrettet digital service for både virksomheder og borgere.

Anatomi og opbygning af MeMo

MeMo-formatet er opbygget med en "MessageHeader" og en "MessageBody" sektion. Den førstnævnte sektion indeholder primært relevante oplysninger for forsendelsen og omdelingen. Det vil typisk være informationer som modtager (Recipient), afsender (Sender), afsenderdata dvs. den data som ønskes retur ved besvarelse (ReplyData) og opmærkning som kategoriserer typen af indhold i beskeden (ContentData).

MessageBody er hoveddokumentet og eventuelle bilag, altså selve beskedens indhold. Beskeden kan således bestå af en eller flere filer i forskellige formater og sprog, og ikke mindst have forskellige handlinger (Actions) tilknyttet sig. 

Nedenstående illustration er et eksempel på, hvordan MeMo-formatet i NgDP kan være opbygget:

illustration af, hvordan MeMo-formatet i NgDP kan se ud

(Kilde: Digitaliseringsstyrelsen)

MeMo-formatet giver således en forbedret brugeroplevelse og større IT-sammenhæng mellem offentligheden, borger og virksomheder. 

Der vil være en to-årig transitionsperiode efter NgDP-er lanceret, hvor man som myndighed kan indsende i de eksisterende formater (DP1/DP2). Efter tranistionsperidoden skal alle afsendersystemer sende i MeMo-formatet.

Modtagersystemer skal dog omstilles til at håndtere MeMo-formatet fra start.

Har du brug for hjælp til at komme i gang?
Kontakt vores dedikerede salgsteam og få hjælp med at komme sikkert i gang med Næste generation Digital Post.

Kontakt os