Sådan løfter mit.dk din kommunikation

Teknologien til at skabe langt mere målrettet og brugervenlig kommunikation er med det nye MeMo-format tilgængelig for virksomheder og organisationer i mit.dk, men teknologi er ikke svaret alene.

mit-dk_lyfter-kommunikation_16-9.jpg

Selvom teknologien er tilgængelig i mit.dk, er det stadig dig som afsender, der skal udnytte mulighederne. Hvor du før var begrænset til kun at kunne sende vedhæftede filer i pdf-format, kan du nu gøre kommunikationen langt mere interaktiv. Men hvordan?

En ny meddelelsesmodel
Den nye meddelelsesmodel, også kaldet MeMo-formatet, er en ny måde at transportere data, som blev introduceret med Næste generation Digital Post (den nye Digital Post) og som er standardformatet i mit.dk. Det nye MeMo-format giver mulighed for at gøre kommunikationen dynamisk og modtagerrettet. Du kan skabe intuitive beskeder, hvor det væsentligste for modtageren træder frem, hvor omfanget af information kan foldes ud efter behov, og hvor handlemuligheder fremgår tydeligt rent visuelt.

Let presset på din egen organisation
En mere pædagogisk og relevant kommunikation kan eksempelvis være med til at nedbringe presset på kundeservice. Hvis du på forhånd ved, hvad der vil vække forvirring eller skabe spørgsmål i en forestående udsendelse, kan du med det nye MeMo-format være på forkant. Præsenterer du information på en vedkommende måde, kan du minimere omfanget af reaktioner og henvendelser til kundeservice, som en mindre forudseende kommunikation kunne have givet anledning til.

Hurtige handlinger er vigtige
Du kan også styrke din modtagers mulighed for lynhurtigt at afkode, hvad der forventes af ham eller hende. Ofte skal fokus i kommunikationen ikke kun være på at læse og forstå, men på at handle. En underskrift, en betaling eller en kalenderbooking? Uanset hvad din henvendelse omhandler, får både du og modtageren størst succes, når det er nemt at handle, hvilket mit.dk også understøtter ved aktivt at udnytte det nye MeMo-format.

MeMo er standard fra november
Fra udgangen af november 2023 er det et krav, at offentlige myndigheder sender alle meddelelser i MeMo-formatet. Det sætter et naturligt skub i udviklingen og forventes at give et løft i den offentlige, digitale kommunikation. Overgangen til MeMo er ikke på samme måde et krav for private virksomheder, men konverteringen af data er enkel og med de mange muligheder for at styrke kommunikationen, vil det være oplagt at springe med på vognen.

Sådan udnytter du mulighederne
Som med anden ny teknologi er der en tilvænningsfase. Du skal ikke blot forstå teknologien, men også være skarp på, hvordan du kobler mulighederne til dine modtageres behov. Sæt dig ind i dine modtageres brugerrejse og forstå, hvordan funktionerne i mit.dk kan understøtte rejsen. PostNord Strålfors, som er partner til mit.dk kan guide dig til, hvordan du kommer i gang.

Få et tilbud på en mit.dk løsning

Send jeres datafiler til os, så ordner vi resten af administrationen med forsendelser til mit.dk. I sparer både ressourcer og opnår store økonomiske besparelser.

+45 88 33 00 35

Skriv til os