Eye tracking

Eye tracking-teknikken måler helt præcis, hvor øjet ser hen. Informationen kan derefter benyttes til at analysere, hvad du så på og hvor længe du så på det.

eyetracking_screen_stralfors_vnn_875x580.jpg

I mediebranchen benyttes eye tracking ofte til at måle opmærksomhed og respons på annoncer, trykte som digitale. Samme teknik kan også benyttes til at øge en fakturas læseværdi. Forbrugerne er i dag mere heterogene end nogensinde før. Samtidig er mange mennesker blevet trætte af at svare på spørgeskemaer
og traditionelle markedsundersøgelser. Det bliver stadig sværere at forstå, hvordan forskellige forbrugergrupper fungerer og tænker samtidig med, at virksomhederne stiller store krav om positiv ROI for samtlige aktiviteter. Det betyder, at resultat og effekt er et must for alle kommunikationsindsatser.

Hvad ser vi på?

Med eye tracking får man kontakt til reptilhjernen, den del af os, der reagerer lynhurtigt og uden at reflektere. Den når man ikke ind til med de traditionelle markedsundersøgelser, som kræver, at vi skal verbalisere vores adfærd. Desuden vil vi gerne fremstille ting lidt bedre, end de rent faktisk er. Et interessant spørgsmål er nu – hvad er vores naturlige reaktion? Hvilke former tiltrækkes vi af? Hvad ser vi på? Netop det kortlægger man med eye tracking. Hvor på fakturaen ser kunden efter tilbuddene? Hvor ser kunden hen, når kunden ønsker information? Og hvordan afkodes budskabet og afsenderen?


Hvis du kombinerer eye tracking med konkrete spørgsmål til forsøgspersonerne, kan du få de svar, som er nødvendige til at forbedre din markedsføring. Forstod kunderne budskabet? Hvem er afsenderen? Benyttede kunderne sig af tilbuddet? Rigtig brugt kan denne viden gøre det nemmere at udforme effektiv markedskommunikation.

Den rette information på det rette sted

Det er ikke svært at forstå, hvordan man skal øge en fakturas læseværdi. Men hvor er det rigtige sted at gøre det?
 Principielt åbner alle deres papirfaktura. Men det betyder ikke, at alle læser det hele. Vi mennesker er eksperter i hurtigt at fange det, vi har brug for at vide. Derefter lægger vi fakturaen væk.


I gennemsnit har du 16 sekunder at påvirke kunden i. Og da såvel budskab som format plejer at være fast, ligger de største muligheder for at påvirke i designet. 
Enkle metoder til at øge læseværdien kan derfor handle om at indføje en notits, et par bobler, måske et par understregninger eller et PS. På den måde bliver budskabet tydeligere og nemmere at tage til sig.