eArchive

Med eArchive kan du arkivere de fleste typer dokumenter elektronisk. Løsningen kan benyttes til alle typer dokumenter i B2C-kommunikation, for eksempel pensionsopgørelser, fakturaer eller kontoudtog.

e-Archive_Stralfors_875x580.jpg

Med eArchive har du adgang til dine dokumenter hele døgnet rundt via dit eget system (Direct) eller over internettet (Webb). Det er lige nemt at udskrive dokumentet eller sende det som en pdf-fil på mail. Typiske brancher, hvor vi allerede i dag har kunder, er inden for bank- og finanssektoren, forsikringsselskaber, detailhandlen og offentlige myndigheder.

eArchive er nemt at bruge og kan integreres med andre Strålfors-løsninger.

I eArchive Webb benytter vi en fælles brugergrænseflade. Al adgang til arkivet foregår via internettet. Kontrol af adgangsrettigheder foregår ved hjælp af brugernavn og password. Denne løsning giver dig også mulighed for at vælge sprogversioner.

Vælger du eArchive Direct, får du løsningen direkte i din egen brugergrænseflade via intranettet. eArchive integreres også i dit eget virksomhedssystem. Du vælger selv, om du vil have adgang via internettet, eller om du vil begrænse adgangen til din egen faste forbindelse.


Hvorfor bør du vælge PostNord Strålfors' eArchive?

  • Du får en hurtig, fleksibel og omkostningseffektiv adgang til dit arkiv – døgnet rundt.
  • Elektronisk og papirgenereret information arkiveres på samme sted.
  • Du øger produktiviteten samtidig med, at omkostningerne til administration, arkivering og søgning falder.
  • Du har ingen udgifter til drift og administration af servere og klienter eller til softwarelicenser.