Kundekommunikation med sammenhængskraft mellem marketing, kundeservice og IT

De digitale medier har forlængst ændret måden vi modtager og opfatter kommunikation – og dermed ændrer kundeadfærden sig i høj hastighed i disse år. Det stiller anderledes og nye krav til virksomhedernes IT og måde at kommunikere på – og krav om hurtigt at kunne tilpasse sig nye kanaler.

ccm.png

Copyright GMC Software

Imens sidder virksomhedsledere, med ønsket om en stærk markedsposition, og drømmer om at gøre virksomhedens markedskommunikation mere effektiv. Skabe mere sammenhængskraft mellem marketing, kundeservice og IT.

I marketing vil de gerne opfylde ønsket. Så her vil de gerne være i stand til at kommunikere one-to-one med kunderne, på mange forskellige kanaler - både digitale og fysiske. Gerne på en enkel måde, der ikke kræver store tilpasninger for hver enkelt kanal. For at gøre det personligt, vil de også gerne kunne kombinere og bruge kundedata på nye måder.

Copyright GMC Software

Henne i salgsafdelingen og kundeservice ved de, at kundeoplevelsen er vigtig og søger hele tiden nye muligheder for at servicere kunderne på alle de platforme, hvor den enkelte kunde ønsker – naturligvis på samme tid på en anden platform, hvor en anden kunde ønsker det.

De drømmer også om, at nedbringe antallet af kald til kundeservice, og vil ligesom marketing bare gerne kunne kombinere og bruge alle kundedata, så de kan kommunikere mere individuelt med kunderne.

Nede i IT er de altid på udkig efter nye muligheder, for at kunne hjælpe kollegaerne i marketing og kundeservice. Det ville også være lækkert, hvis IT systemerne kunne levere kundedata til mange forskellige kommunikationsplatforme, på samme tid.

Og oppe i økonomi vil økonomichefen voldsomt gerne have et værktøj, der hurtigt kan hjælpe med at skabe overblik over dele af virksomhedens økonomi. Han vil gerne kunne hjælpe kollegaerne i marketing og kundeservice med at finde ud af om markedskommunikationen er kosteffektiv.

Er det også nogen af udfordringerne i din virksomhed? Og vil du gerne høre om de løsninger, vi har til at afhjælpe jer med udfordringerne? Så tøv ikke med at kontakte vores salgsafdeling.

Customer Communication Management by PostNord Strålfors from PostNord Strålfors on Vimeo.