Data Management

Ved at vedligeholde din database og foretage regelmæssige opdateringer sparer du penge, og samtidig bliver din kommunikation mere effektiv.

data_management_stralfors_875x580.jpg

Effektiv databehandling er fundamentet for smart kommunikation.

Data Management er nødvendig for at kunne skabe målrettet og personlig kommunikation i alle dokumenter – fra fakturaer til rene reklamekampagner.
Moderne markedsføringskommunikation, hvor der kan skabes personaliserede budskaber til udvalgte målgrupper, kræver træfsikkerhed og relevante budskaber.

Vi tilbyder løsningerne, som styrker dine kunderelationer. I et tæt samarbejde tilbyder vi effektiv sortering af filer, dataforbedring, postoptimering, datarensning – eller ren outsourcing af hele kommunikationsplatformen. I praksis kan det handle om samordning af administrative systemer ved en sammenlægning – eller tilpasning i takt med, at din virksomhed vokser.

Med det rette værktøj når du ud til den rette person med det rette budskab på det rette tidspunkt og til den rette pris.