Hvordan tilføjer man et bilag

Hvordan tilføjer man et bilag i Strålfors Connect?

Bilag er mange ting, afhængigt af hvem man spørger. Den simpleste måde at se bilag på er, når de er del af dokumentet. Vi behandler selvfølgelig sider, som er inkluderet i dokumentet som afsendes. Hvis man importerer det inden afsendelsen, er resten af processen normal.

Bilag i Connect sammenhæng er dokumenter, der tilføjes i afsendelsesprocessen. Under udskrift tilbydes man, at tilføje bilag fra et indbygget fælles bilagsarkiv eller at hente et dokument via en reference (fra egen harddisk, netværk eller arkivsystem).

Et bilag kan i Digital Post optræde som en fælles ressource, der deles med andre og dermed sparer opbevaringsplads og økonomi. Som Fysisk Post kan det f.eks. være en fortrykt brochure, der ligger på lager hos Strålfors og tilføjes under kuverteringsprocessen.