TLS 1.0 udfasning i Connect er udskudt til februar 2019

VIGTIG INFORMATION VEDR. CONNECT

DK security pic.jpg

Denne information er sendt til alle kontaktpersoner oprettet i Connect.

Connects understøttelse af TLS 1.0 kryptering i testmiljøet er
ophørt 1. november 2018.

Connects ophør af TLS 1.0 understøttelse i produktionsmiljøet er udskudt til februar 2019 (samt i præproduktionsmiljøet for visse kunder).