SaaS_3-1.jpg

Software as a Service

Fire gode grunde til at indtænke ’SaaS’
i din organisations digitaliseringsplan

Er du indkøber eller beslutningstager ift. IT og digital kommunikation hos en dansk myndighed eller virksomhed, og har du overvejet hvorvidt I skal investere i jeres helt egen software eller købe jer ind på en eksisterende service?

Introduktion

Siden den Digitale Postkasse blev introduceret har Danmark været det ubestridte foregangsland for effektiv kommunikation mellem myndighed og borger. Dette skaber samtidig høje krav til danske organisationers digitale understøttelse. Software as a Service (SaaS) kan være en god løsning til at honorere netop disse behov.
For at opnå en effektivitet der tillader danske organisationer at fokusere på deres kerneopgaver, er det afgørende at løsningerne giver den ønskede effekt uden at binde egne ressourcer op til monitorering, drift og vedligehold af en lang række underliggende IT-løsninger. Med andre ord; løsningerne skal fungere stabilt og sikkert.

Artiklen giver dig et overblik over en række forhold, som bør indgå i enhver overvejelse om at tilkoble sig en SaaS-løsning og søger at dokumentere, hvorfor det er nødvendigt at indtænke sådanne løsninger hvis man har et ønske om en holdbar og fremtidsorienteret digitaliseringsplan.

Hvad er begrebet 'Software as a Service'?

Med introduceringen af ’skyen’ har organisationer i det seneste årti i stigende grad fået mulighed for at udnytte software, som hverken behøves at blive installeret direkte på organisationens egne maskiner eller i deres IT-systemer. De fleste kender nok til Linkedins website hvor vi har adgang til en masse funktioner uden at have installeret noget på vores maskine. Vi kan tilmed tilgå vores Linkedin-funktioner og data fra flere forskellige enheder og kan derudover tilkøbe mere funktionalitet alene ved hjælp af nogle enkelte klik i en menu. Dette kan ses som et eksempel på Software as a Service. På samme måde kan man som organisation også tilkøbe software-services i langt tungere og mere fagspecifikke henseender, eksempelvis i forbindelse med sikker kommunikation med borgere, kunder eller virksomheder.

Hvis din myndighed overvejer at købe ind på en SaaS-løsning

Denne artikel giver dig fire gode grunde til at vælge en software som service frem for at købe og installere jeres helt egen løsning.

Software der fungerer som services, der allerede er i drift, omtales typisk 'Software as a Service' og er som regel Cloud-baserede løsninger der driftes centralt og udvikles løbende af en leverandør med ekspertise inden for netop det område, som servicen drejer sig om. Sådanne services kan være helt simple, som fx til ekstra storage (eksempelvis Dropbox) eller til forskellige projekt- og kommunikations-værktøjer  Slack og JIRA.

Fire fordele ved at benytte SaaS

SaaS kan vise sig at være en god investering for de organisationer, som vælger at implementere denne type løsning. Herunder er listet og beskrevet fire fordele for dig som kunde ved at tilkoble services frem for at installere dine egne software-løsninger:

 • Plug-and-Play frem for tung installationsproces
  SaaS-løsninger er som tommelfingerregel allerede i drift og benyttes af adskillige eksisterende brugere. Det betyder derfor at jeres organisation blot skal ’kobles på’ løsningen, enten vha. jeres egne IT-folk eller en eksisterende leverandør på et givent IT-system.
  Før I vælger at tilkoble jer en SaaS-løsning, skal jeres organisation som oftest oprette en ’subscription’ hos leverandøren udover naturligvis at kunne tilgå ’the world wide web’ – bedre kendt som internettet. Visse SaaS-løsninger fordrer endvidere at man laver dybere integrationer via API’er (programmeringssnitflader) for en endnu bedre brugeroplevelse i samspil med dine eksisterende IT-systemer.
Servere, sikkerhed og monitorering overlades til leverandøren af servicen.Du behøver derfor ikke selv at afsætte egne ressourcer til drift ...
 • Udlicitér drift, monitorering og udvikling
  Servere, sikkerhed og monitorering overlades til leverandøren af servicen. Du behøver derfor ikke selv at afsætte egne ressourcer til drift og monitorering  af løsningen – dette tager leverandøren sig af 100%. Udgifter der måtte være til dette indgår typisk som en fast, mindre del af serviceabonnementet til leverandøren.
  Du skal således bruge mindre tid og færre ressourcer på at løse eventuelle softwareproblemer og vedligehold af egne servere, idet leverandøren varetager dette.
  Hvis leverandøren tilmed har en god IT-infrastruktur og har implementeret gode processer for monitorering af servicen, vil man ofte opleve en meget stabil løsning.

  Formår leverandøren derudover at efterleve en agil udviklingsproces, vil man som bruger også opleve at de fejl og bugs der givetvis måtte opstå, bliver rettet gnidningsfrit og hurtigt efter de er identificeret.

Man vil som kunde opleve løbende forbedringer og ny funktionalitet ...

 • En fælles platform med løbende forbedringer
  Du er ikke alene om at benytte servicen men indgår derimod med øvrige brugere på en fælles løsning, som håndteres centralt af leverandøren. Du vil som kunde og bruger derfor typisk drage flere fordele ved løbende opdateringer og forbedringer uden at fremføre dine egne change requests og efterfølgende selv stå for at håndtere deployments. Forbedringer og forslag hertil kommer ikke alene fra leverandørens egen udviklingsafdeling, men kan ligeledes anspores af jer selv, såvel som de øvrige brugere der givetvis har behov der minder om jeres egen organisations.

  Man vil som kunde således opleve løbende forbedringer og ny funktionalitet, der typisk kan benyttes som en eksisterende del af det service-abonnement I allerede har skrevet jer op til.

 • Skalerbarhed, skalerbarhed, skalerbarhed
  Størstedelen af SaaS-løsninger – hvis ikke alle – bygger på såkaldte ’Cloud-services’, dvs. løsninger som håndteres i skyen. Der er adskillige fordele ved at håndtere løsninger i skyen, hvoraf en af disse er skalerbarhed.

  Skalerbarhed er kort sagt servicens evne til at håndtere større eller mindre mængder data indenfor et givent tidsrum. Skyen giver ofte mulighed for at skalere servicen op inden for få minutter, såfremt en større mængde data skal håndteres (flere servere skal benyttes). På samme tid kan løsningen skaleres drastisk ned såfremt en mindre mængde data skal håndteres (færre servere skal benyttes). Alt dette sker helt automatisk og sørger således også for at brugere med store datamængder ikke påvirker de øvrige brugeres evne til at benytte løsningen.
  Med faste servere kan man ikke skalere på samme måde – her er man typisk nødsaget til at estimere en max-størrelse på serverne, hvilket kan være en dyr fornøjelse for dig som kunde.
  Med den fleksible skalerbarhed i skyen benyttes altså kun netop den mængde plads der er behov for på det givne tidspunkt.

Som udgangspunkt er der rigtig mange fordele ved SaaS-løsninger – herover er blot nævnt fire af dem. Jeg vil dog især fremhæve fordelen ved at SaaS kan give din organisation mulighed for bedre at allokere ressourcer til de kerneopgaver, som I oprindeligt er sat i verden for at varetage, fremfor at benytte ressourcer på intern håndtering og monitorering af IT-systemer. Ved at lade en leverandør som har ekspertise på netop det specifikke område, håndtere servicen på vegne af jer, vil I simultant opleve at servicen giver jer løbende merværdi, hvis leverandøren udvikler efter et agilt mindset.   

Husk at tage højde for krav til service og leverandør

’Software as a Service’ er dog naturligvis ikke udelukkende fordele, som beskrevet herover – det afhænger som så meget andet alt sammen af den enkelte organisations behov og krav tilden specifikke service der er i fokus, samt hvilke type data den skal behandle. Er det eksempelvis følsom data eller ej?Derudover er der naturligivs også krav til leverandøren, som man bør tage stilling til

Som læser af denne artikel bør du derfor være opmærksom på en række aspekter inden I potentielt tilkobler jer en SaaS-løsning. Vores næste artikel vedr. SaaS vil således fokusere på og beskrive hvad jeres organisation bør have for øje inden I køber jer ind på en Software as a Service.

 

Skrevet af Jesper Vermehren Jensen, Product Owner i PostNord Strålfors
24. februar 2020