Der er mange, der på det ene eller andet tidspunkt støder på problemer med links, eller nok rettere mangel på links i e-boks. Det kan give anledning til mange frustrationer og irritation for både afsender og modtager, når noget så basalt som links ikke virker.

Broken-Link.jpg

 Som forsendelsesmotor til e-boks, hører vi hos Strålfors naturligvis også en hel del til problemet, og mange spørger hvorfor det opstår. Det kan der selvfølgelig være flere årsager til, men en af de væsentligste årsager netop nu er, at e-boks’ pdf-viewer ganske enkelt ikke kan genkende links. Normalt genkender f.eks. Office programmer og Adobe Reader links, hvis de starter med ”www” eller ”http://” osv. Men det kan e-boks’ reader altså ikke, og det er årsagen til langt størsteparten af de manglende links i e-boks.

 Bruger man et ”embedded link” (f.eks. klik her for mere….) vil det samme normalt ikke gøre sig gældende, da linket ikke skal ”forstås” af e-boks readeren, men ligger i dokumentet som specifik indholdstype (link). Hvis man sender til e-boks via en form for printer driver, så forsvinder et embedded link dog som regel, da formateringen forsvinder i forbindelse med ”printet”. Så meget afhænger også af den forsendelsesfunktionalitet der anvendes.

 E-boks har ikke på nuværende tidspunkt en løsning på vej.

 I er altid velkommen til at kontakte os hos Strålfors, hvis I har spørgsmål til emnet ovenfor, eller hvis der er andre spørgsmål til digital post, fjernprint eller andet.

 Indlæg af: Niels Jacobsen Bryndum, Product Manager – Connect, +4520645510 - niels.jacobsen.bryndum@stralfors.dk