Strålfors godt besøgt på Digitaliseringsmessen

Den 1. oktober 2015 afholdt KL, Borgerservice Danmark og KIT@ digitaliseringsmesse i Odense Congress Center. På messen blev der sat fokus på digitale løsninger og effektiviseringsmuligheder i kommunerne.

Strålfors har allerede et godt fundament i forhold til løsninger til det offentlige, og vi arbejder løbende på at optimere. Udviklingen på området var derfor af stor interesse for de mange besøgende.

På messen satte Strålfors særligt fokus på vores kendte og anerkendte Strålfors Connect - den fælles offentlige output-managementløsning. De besøgende kunne på standen få lejlighed til at høre og se de sidste nye features, ligesom det var muligt at opleve live-demonstrationer.

Et andet fokusområde var Strålfors’ valgløsninger til afstemninger og folketingsvalg. Her har vi som eksempel med stor succes testet brevafstemning i Aarhus Kommune, en løsning mange andre kommuner viste interesse i, og som vi forventer os meget af. Aarhus-casen er beskrevet andetsteds i dette nyhedsbrev.

Til de mange besøgende på vores stand vil vi sige – tak for besøget. Vi glæder os til den videre dialog.