Strålfors er allerede klar med OIO REST-løsning til kommunernes monopolbrudsløsninger

Kombit vælger at implementere den fællesoffentlige standard OIOREST mellem monopolbrudssystemernes serviceplatform og fjernprint.

board-1280.jpeg

KOMBIT afholdt i foråret et leverandørmøde om fjernprint. Der skulle findes en løsning på kommunernes behov for fysisk output fra sagsbehandlersystemerne gennem serviceplatformen.  En del af løsningen skulle kunne håndtere print og afsendelse af breve i fysisk format, en anden del var kravet om at kunne levere breve digitalt.

Strålfors Connect, den fællesoffentlige løsning til Digital post og Fjernprint er allerede i stort omfang baseret på OIO REST-snitfladen og håndterer allerede output, både digitalt og fysisk for mange myndigheder.

OIO REST er, som Strålfors ser det, fremtiden indenfor fjernprint og vi er derfor glade for opbakningen til Digitaliseringsstyrelsens standard.

”Vores mangeårige samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen om løsninger baseret på OIO-REST-standarden betyder, at Strålfors har den fornødne kompetence til at håndtere fjernprint og specialudviklede tillægsløsninger, der gør det overflødigt for den aktuelle medarbejder at forholde sig til, om et brev skal sendes som fysisk post, eller om det skal fremsendes digitalt. Faktisk behøver de heller ikke tage højde for, om borgeren er tilmeldt digitalpost. Vi hjælper med at effektivisere arbejdsgangene. Vi gør det nemt at styre tilføjelse af bilag, holder styr på hvad der er sendt og meget mere” siger Peter Henriksen, IT-Arkitekt hos Strålfors.

Strålfors arbejder på en rammeaftale med Digitaliseringsstyrelsen, og løsningsplatformen er allerede implementeret og afprøvet både hos kommuner, statslige myndigheder og de fem regioner.  At etablere og integrere en løsning, der matcher de kommunale behov og ønsker, er derfor en langt mere strømlinet proces, end hvis en løsning skulle udarbejdes fra bunden.