Kan porto holdes udenfor, når man skal vurdere udbudsgrænsen?

Det har været på tale flere gange, om portoen skal medregnes, når man skal vurdere, om man som myndighed skal gå i udbud med sin fjernprint løsning. Portoen fylder voldsomt meget i det samlede billede, men da prisen er låst på forhånd, kan det virke lidt fjollet, at det skal medregnes.

porto - rød postkasse.jpg

En af vores gode Connect kunder, tog spørgsmålet op med de relevante myndigheder og en flok jurister, og har nu fået afklaret, at man ikke behøver at medregne portoen, når man skal vurdere, om man skal i udbud eller ej.

Selvfølgelig kan der være forskellige forhold der gør sig gældende, når man for hver myndighed skal vurdere dette spørgsmål, så hvorvidt der kan dannes præcedens ud fra en enkelt afklaring, tør vi selvfølgelig ikke sige. Men vi ved mange overvejer denne mulighed, og nu er der i hvert fald sket en faktisk afklaring, som det kan være relevant at kende til.

Indlæg af: Connect Team Strålfors