Forlængelse af Rammeaftale mellem Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors

Forlængelse af Rammeaftale mellem Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors om den Fælles Offentlige Løsning til Digital Post og Fjernprint.

danmarkskarta_digital.jpg

Strålfors er glade for at kunne meddele, at vi har indgået aftale med Digitaliseringsstyrelsen om at forlænge rammeaftalen på den Fællesoffentlige Løsning – Strålfors Connect – til Digital Post og Fjernprint til d. 10. februar 2017.

I forlængelssperioden vil Strålfors tilbyde, vores offentlige kunder samt tilsluttede myndigheder, Strålfors Connect løsningen under samme betingelser som hidtil.

Efter februar 2017 vil Strålfors fortsat opretholde et tilsvarende løsnings set up, således at både vores eksisterende kunder og tilsluttede myndigheder kan bevare de integrationer til OIO REST snitfladen, DIPO, maxi Connect og andre tillægs- og specialudviklede løsninger, der allerede er etableret og danner grundlag for indlevering af forsendeler og data til Digital Post og Fjern Print.

Offentlige myndigheder og tilsvarende virksomheder vil således også fremadrettet kunne indgå aftale med Strålfors om out put via OIO REST snitfladen.

Inden rammeaftalens udløb vil Strålfors kontakte alle tilsluttede myndigheder med kontraktoplæg til fortsat samarbejde og Connect løsningen og OIO REST snitfladen.

Strålfors udvikler Multi Channel Output Managementløsninger til fremtidens digitale kommunikation til offentlige myndigheder og private virksomheder.