Til digitaliseringsmesse i Odense

Der var hektisk stemning allerede fra morgenstunden på Digitaliseringsmessen i Odense i sidste uge. Digitaliseringen er i fuld gang, og nedtællingen til 1. november, hvor alle over 15 år skal have en digital postkasse, er påbegyndt. Så messen var naturligvis velbesøgt af repræsentanter fra landets kommuner og regioner.

På Strålfors’ stand kunne de besøgende dagen igennem få foretaget en Eye tracking-test. Testen afslører, hvordan beskuerens øjne bevæger sig, når vedkommende kigger på et billede eller en tekst. Nogle viste sig at fokusere mest på illustrationen til en tekst, mens andre slet ikke så billedet, men derimod primært blev fanget af overskriften. Dagen igennem var der mange besøgende på standen.
– Vi har fået talt med rigtig mange – både eksisterende og potentielle kunder. Digitaliseringsmessen er en virkelig god anledning for os til at skabe nye relationer, men også til at holde kontakten ved lige med de allerede eksisterende. For messen var meget velbesøgt, og stort set alle vores kontakter var til stede, fortæller Annette Bosteen Trabjerg fra Strålfors.

Tal fra den digitale postkasse

Messen i Odense bød på en lang række indlæg dagen igennem, hvor styrelser, kommuner og virksomheder redegjorde for, hvor langt digitaliseringsprocessen er nået, hvilke gevinster man opnået, og hvordan man fremadrettet vil sikre, at digitaliseringen i Danmark ikke alene bliver en realitet, men også en gevinst for det danske samfund. Blandt de mange interessante talere kan især nævnes teamleder Louise Palludan Kampmann og kontorchef Lone Berglykke fra Digitaliseringsstyrelsen. Deres indlæg om digital post gav tilhørerne en opdateret situationsrapport for, hvor vi befinder os lige nu med hensyn til digital post, samt hvad der er planlagt af aktiviteter for at nå det ønskede mål, som er, at 80 pct. af alle danskere over 15 år har en digital postkasse ved udgangen af 2015.
– Faktisk kan vi allerede nu begynde at se en succeshistorie. Oprindeligt havde vi forventet, at 20 pct. af alle borgere over 15 år ville søge om fritagelse for digital post. Men det tal var langt overvurderet, og vi havner nok snarere i nærheden af ti pct. Det paradoksale ved kampagnen er, at især de unge er svære at ramme. De er langt fremme på alle andre digitale platforme, men digital post er desværre ikke et fokusområde for dem, fortalte Lone Berglykke.

Et pust fra det store udland

Et andet spændende indlæg kom fra Ann Steward, som er tidligere Australian Government CIO, Department of Finance. Hun delte ud af sine erfaringer fra den australske digitaliseringsproces og videregav gode råd og Dos & Don’ts til den danske digitaliseringsproces. Blandt andet sagde Ann Steward, at vi i Danmark har meget høje ambitioner for digitaliseringsniveauet, hvilket er rigtig fint. For processen skal hele tiden optimeres, og man skal fx ikke stille sig tilfreds, bare fordi alle borgere er digitale. Næste skridt vil så være, at de kommer over på mobiltelefon-platformen. En anden lære, vi kan tage til os fra Australien, er, at ikke alle services behøver at være digitale. Digitaliseringen skal kun indføres, hvor det giver mening. Lars Frelle-Petersen, direktør for Digitaliseringsstyrelsen rundede indlægget af med et godt råd til alle, der er involverede i digitaliseringsprocessen: Når vi stiller krav til borgerne om, at de skal være digitale, skal vi også være forberedte på, at de stiller krav tilbage blandt andet om hurtig respons – ellers kommer reaktionen med det samme på andre platforme som Twitter og Facebook.

Dagen blev rundet af med et indlæg fra en yderst veloplagt Anders Lund Madsen, der også var blevet digital – han havde forberedt en PowerPoint-præsentation. Anders opfordrede alle til at holde fast i sig selv i disse omskiftelige tider.
– Hold fast, for uanset hvad, så går det over, hvis I bare venter længe nok, var ordene fra komikeren.