Strålfors sender underretningsbreve

Ifølge den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, skal al skriftlig kommunikation mellem det offentlige og borgere og virksomheder som udgangspunkt foregå digitalt, og den 1. november i år skal alle borgere over 15 år, der kan, have en digital postkasse.

Tim_Frank_Andersen_4_connect_digitaliseringsmessen_Odense_2013.png

Mange har allerede tilmeldt sig Digital Post og tjekker løbende deres post. Men der er stadig en del danskere, der endnu ikke har tilmeldt sig. For at sikre at alle danskere er informeret om den digitale postkasse, og ved at post fra det offentlige fremover vil blive sendt digitalt, skal der sendes information til borgerne.

Selvom myndighederne i dag anvender en række digitale kanaler til kommunikation med borgere og virksomheder, er der er dog stadig en del kommunikation via fysiske breve. Med lov om Offentlig Digital Post er det muligt for myndighederne at digitalisere størstedelen af de fysiske breve. Der gennemføres frem mod  1. november 2014 en lang række aktiviteter for at gøre borgere og myndigheder parate til obligatorisk Digital Post. Myndighederne har pligt til at informere borgere om  at den fremtidige kommunikation hovedsageligt vil foregå digitalt.

Underretningsbreve – Den centrale løsning

Underretningsbrevene sendes ud via den fællesoffentlige løsning til Digital Post og Fjernprint og håndteres af Strålfors. Der udsendes et fysisk brev til borgere der endnu ikke er tilmeldt den digitale postkasse, et fysisk brev til borgere der er tilmeldt den digitale postkasse, men ikke har benyttet den de sidste 6 måneder og endelig et digitalt brev til der borgere der allerede er tilmeldt og bruger den digitale postkasse.  Alle borgere omfattet af loven bliver således underrettet om overgangen til Digital Post.
Der udsendes der et fysisk adviseringsbrev med besked om, at man har fået sit første digitale brev til de borgere, der ikke har været logget ind siden starten af august.

Fritagelseskriterier

Det er muligt helt at søge om fritagelse for Digital Post. I dag er 7,3 pct. enten midlertidigt eller permanent fritaget fra Digital Post. Kriterierne for fritagelse findes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Helt præcis hvor mange, der vil benytte sig af denne mulighed vides endnu ikke. Til dato har ca. 2,6 mio. danskere tilmeldt sig Digital Post, og antallet af tilmeldinger stiger dag for dag.

Danmarks største forsendelse

96 af Danmarks 98 kommuner har tilsluttet sig den centrale løsning for udsendelse af underretningsbreve, og på nuværende tidspunkt er der udsendt  fysiske 1,9 mio. breve.
Udsendelsen af underretningsbreve til alle danskere over 15 år bliver Danmarks største forsendelse nogensinde. Det kommer til at dreje sig om ca. 2,5 mio. fysiske breve. Dertil kommer de digitale breve til allerede tilmeldte borgere. Den samlede forsendelse kommer op på ca. 4,5 mio. forsendelser.
Sidst der blev sendt en forsendelse i den størrelsesorden var i 2009, hvor Strålfors sendte breve ud for ATP om udbetaling af SP-opsparingen. Dengang blev der sendt brev til 3 mio. danskere, og forsendelsen vejede samlet 52,5 tons og fyldte syv af Postens lastbiler – og man havde ikke de digitale forsendelser med ved udsendelse af SP-opsparingen.