Digital post inkluderer både output og input, derfor har Strålfors indgået en samarbejdsaftale med Convergens om salg og markedsføring af Strålfors I/O Manager.

Stralfors_og_Convergens_model.jpg

Sammen med Convergens og Data Scanning A/S vil vi dermed kunne tilbyde myndighederne i Stat, Kommuner og Regioner en fuld digital løsning (også af de fysiske breve som myndighederne modtager). Ydermere vil vi med I/O Manageren kunne tilføre metadata på såvel den udgående korrespondance som på den indgående. Dermed kanaliseres korrespondancen efterfølgende automatisk til de relevante sagsbehandlere/fagsystemer/ESDH systemer.