Send jeres underretningsbreve via Strålfors

I forbindelse med overgang til digital post november 2014, skal alle kommuner udsende underretningsbrev til deres borgere.

kuvert.jpg

94 kommuner har allerede tilmeldt sig den centrale løsning som Digitaliseringsstyrelsen og KL har faciliteret.

Brevene udsendes via Strålfors Connect løsningen til Digital post og fjernprint. Inden den 25. juni 2014 skal vi have den endelige aftale retur i underskrevet stand. Samtidig skal vi have information om hvilken type brev I vælger og I skal fremsende grafisk materiale.

Nedenfor ses Digitaliseringsstyrelsens produktbeskrivelse som også findes på KL’s kommuneportal samt information som Strålfors har fremsendt til jer på mail.

Ønskes mere information om løsningen, kan Helle Bjerre kontaktes på
41 99 62 15.

Læs mere