Post håndteres nemt med cBrains F2-løsning

Nu skriver vi december 2014, og al post fra det offentlige skal kunne sendes digitalt.

Men der er stadig en del af befolkningen, der modtager deres post fysisk. Derfor kan Strålfors Connect integreres med cBrains F2 ESDH-løsning, så det bliver nemt både at håndtere digital og fysisk post. 

Lettere arbejdsgang og kæmpe besparelse

cBrain har udviklet to standardmoduler til løsningen: F2 Digital Post og F2 Fjernprint. cBrains F2 Fjernprint er den første it-løsning på markedet, der, som en integreret del af sagsbehandlingen, afleverer breve til fjernprint hos Strålfors Connect. Medarbejderen hos den offentlige myndighed vælger bare ’fjernprint’, når dokumentet er færdigbehandlet, så er brevet på vej til borgeren eller virksomheden – enten digitalt i eBoks eller med fysisk post, afhængig af om borgeren er fritaget fra digital post.

Det betyder en stor lettelse i arbejdsgangen for sagsbehandleren, der tidligere var vant til at have alle breve og dokumenter i hånden og bruge tid på pakning og forsendelse. Men det betyder også store offentlige besparelser. Hvert år sender de offentlige myndigheder over 140 millioner breve med dokumenter ud til borgere og virksomheder, så den obligatoriske digitale post forventes at indbringe en samlet offentlig besparelse på en milliard kroner årligt.

Det andet standardmodul, F2 Digital Post sikrer også automatisk forsendelse til eBoks, men giver ikke automatisk mulighed for at benytte fjernprintsløsningen, Connect, hvis det skulle vise sig, at modtageren ikke er tilmeldt digital post.

Kåret som bedste ESDH-leverandør 2014

cBrains udvikling af F2-løsningen med blandt andet integration af Strålfors Connect som standardmodul har vist sig at være vellykket. cBrain har i udviklingen af F2 valgt at fokusere blandt andet på medarbejdere, arbejdsgange og videndeling fremfor lagring af dokumenter, hvilket typisk er hovedfunktionen i de fleste ESDH-systemer.

Det har vist sig at være en styrke for løsningen, og cBrain har i dag aftaler med ni ministerier. Og som kronen på værket blev cBrain valgt som bedste ESDH-leverandør 2014 af Computerworlds Top 100-kåring.