Ny aftale indgået om Strålfors Connect

Strålfors Connect udvikles i fremtiden efter brugerbehov – Strålfors og Digitaliseringsstyrelsen har truffet en fælles beslutning om at afslutte aftalen om udvikling af Strålfors Connect. Løsningen er en del af infrastrukturen omkring Digital Post og understøtter derved den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og business casen for digitalisering af myndighedernes breve.

Brugerne af løsningen i Danmark kan regne med, at Strålfors fastholder Connect-løsningen i drift og i samarbejde med brugerne løbende vil udvikle og forbedre løsningen.

Strålfors Connect giver myndighederne besparelser både på deres afviklingsprocesser af forsendelserne og på deres portoomkostninger. Det skyldes at Connect giver teknisk mulighed for levering til den digitale postkanal for de borgere og virksomheder, der er tilmeldte Digital Post, fremfor forsendelse som fysisk post.     

Strålfors Connect er næsten færdigudviklet. Ved aftalens afslutning mangler levering af visse print og post-produkter, en række funktioner og forbedringer til printerklienten for de manuelle forsendelser samt en række funktioner og forbedringer til den administrationsportal, der knytter sig til løsningen. Strålfors fortsætter udviklingen af de funktioner brugerne efterspørger og har i den forbindelse planlagt en række nye system-releases efter den nuværende systemversion 1.8.

Læs mere