Mod 2020 – ny strategi for digital velfærd

En ny fællesoffentlig strategi for digital velfærd er på trapperne.
Strategien skal være med til at fastlægge retningen for den offentlige sektors arbejde med målrettet at indføre digitale og teknologiske løsninger på sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet.

Kontorchef Nina Husfeldt Clasen fra Digitaliseringsstyrelsen fortalte under Digitaliseringsmessen i Odense om arbejdet med strategien og hvor den offentlige sektor vil sætte ind frem mod 2020.
– For at sige det enkelt, så arbejder vi med dette, fordi det offentlige skal kunne levere mere for færre ressourcer i fremtiden, sagde hun.

Højere krav fra borgerne

Det handler om en demografisk udvikling, som peger på, at vi får flere ældre, flere kronisk syge, laver vækst og betydeligt højere krav fra borgerne om individualiseret service.
– Der bliver ikke flere, som arbejder i den offentlige sektor, men vi skal levere betydeligt mere, sagde hun. En strategi kunne være at arbejde hårdere.
– Men i Digitaliseringsstyrelsen mener vi, at det er bedre at arbejdere klogere med fremtidens velfærd.
Arbejdet med den nye strategi for digital velfærd er fællesoffentlig. KL, de danske regioner og staten har sikret, at samarbejdet kommer til at fungere smertefrit.
– Danmark er forenet takket være et stærkt politisk mandat. Vi har fuld opbakning til at udvikle digitaliseringen og velfærdsteknologien, sagde Nina Husfeldt Clasen.

En fælles opgave

At udvikle den digitale velfærd betyder, at love skal ændres og pengestrømme skal justeres. Alle skal arbejde sammen for borgernes bedste – på tværs af myndighedsgrænserne.
– Omstilling til digital velfærd er en fælles opgave, ikke et lokalt ansvar. Lokal innovation og udvikling er et must for, at vi skal lykkes, men samtidig kræves der en fællesoffentlig indsats for at opnå succes. En gang imellem skal der flyttes penge fra f.eks. regioner til kommuner for, at vi skal lykkes med arbejdet, sagde Nina Husfeldt Clasen.