Nicolas_Horst_Lemcke_connect_digitaliseringsmessen_Odense_2013.jpg

Nicolas Horst Lemcke er ansat i Digitaliseringsstyrelsen som grunddataambassadør. Han talte om, hvad man kan gøre med alle de grunddata, der findes på forskellige steder i samfundet. Det drejer sig om grundlæggende data om enheder af central betydning for samfundet, såsom ejendomme, adresser, geografi, personer og virksomheder.

Grunddata er et fokusområde i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Læs mere om grunddataprogrammet på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside