Fordele ved fællesskab – Multi-tenancy

Multi-tenancy er det nyeste skud på stammen i Connect-løsningen. Multi-tenancy vil sige, at flere myndigheder benytter den samme decentrale server som printer-app. Med multi-tenancy-funktionen opnår man både besparelser på investerings- og opstartssiden samt et driftsfællesskab.

stralfors_connect_multi_tenancy.jpg

Uanset hvor i landet myndigheden befinder sig, kan man vælge at benytte sig af multi-tenancy-funktionen, hvis man er tilmeldt Strålfors Connect-løsningen.  Det kræver bare, at man finder en eller flere andre myndigheder, man ønsker at dele server med.

Sådan fungerer Multi-tenancy

Hver bruger er unik og har adgang til et afgrænset område på serveren. Den enkelte bruger har adgang til at printe og sende på fuldstændig samme måde, som hvis det foregik på en personlig printer. Brugeren har mulighed for at definere alle oplysninger inklusive afsenderinformationer, som vil være ens, uanset om modtageren er tilmeldt digital post eller vil modtage forsendelsen som fysisk post.

Hver myndighed, der et tilmeldt som multi-tenancy-bruger, vil få sit eget afgrænsede område på serveren – et såkaldt AD (Active Directory). De enkelte brugere hos en myndighed vil blive tilmeldt myndighedens AD med en unik ID, således at man kun har adgang til egne data inden for den samme AD. Det vil være muligt at tildele nogle brugere rettigheder som superbruger. Superbrugerne vil have mulighed for at se andre brugeres bevægelser. De vil dog ikke kunne se detaljer i andre brugeres forsendelse. Eksempelvis vil superbrugeren kunne se cpr-nr. på modtageren - men ikke selve brevets indhold.

Fordelen ved fællesskab

Fællesskab er tanken bag multi-tenancy. Og som ved de fleste fællesskaber er der penge at spare ved at gøre tingene sammen. I Connect-løsningen handler det om at dele server-kapaciteten og dermed undgå ledig plads på serveren. Den enkelte myndighed kan dividere såvel udgifter til investering og opsætning af server, samt de løbende omkostninger til drift med det antal myndigheder, der er tilknyttet den enkelte server.

Sikkerhed og hosting

Sikkerheden er den samme som tidligere. Alle AD’er er adskilt med vandtætte skotter, og ingen myndigheder har adgang til andre myndigheders AD. Myndighederne er selv ansvarlige for hosting. I praksis vil sige, at hvis man er interesseret i en multi-tenancy-løsning, kan man finde sammen med andre tilsvarende myndigheder og deles om en server. De myndigheder, der vælger at gå sammen om en multi-tenancy-løsning bør ligne hinanden, da alle AD’er på en server skal have samme struktur.

Multi-tenancy-funktionen er udviklet som et projekt i samarbejde med Statens It, der forventer at benytte løsningen til hosting af servere for den centrale administration i Danmark. Men teknologien er til stede og muligheden er dermed åben for andre myndigheder.