Digitalisering i øjenhøjde

Digitaliseringen var bogstavelig talt i øjenhøjde, da Strålfors og Odense Kommune holdt netværksdag den 8. januar. Praktiske eksempler fra hverdagen og spørgsmål til brugen af Strålfors Connect-løsningen føg rundt i luften i den smukke, gamle festsal på Odense Rådhus.

Strålfors Connect er navnet på den digitale løsning til håndtering af digital og fysisk post. Løsningen er blandt andet i brug i Odense og Thisted Kommune, men mange andre myndigheder overvejer at tage den i brug eller står lige overfor at skulle implementere løsningen. Så interessen var mildest talt stor, da lejligheden bød sig for at suge viden og erfaringer til sig fra de kommuner, der allerede har implementeret Connect.

Stor interesse om praktiske erfaringer

Birgitte Hjelm Paulsen og Carsten Nydam-Rønved fortalte de omkring 30 tilhørere fra nogle af landets kommuner og regioner om, hvordan Odense Kommune har grebet implementeringen af Connect-løsningen an, og hvor langt man er nået i kommunen. Mens man i Odense Kommune har fokuseret på den tekniske side af sagen og på at få håndteret så mange ”børnesygdomme” som muligt allerede i opstartsfasen, kunne Hanne Rysgaard, der er digitaliseringskonsulent i Thisted Kommune, fortælle om en lidt anderledes strategi.

Brugerne finder selv løsningerne

For at få så tilfredse og motiverede medarbejdere som muligt fra begyndelsen af projektet har man i Thisted haft fokus på brugeroplevelsen. Hensigten var, at man opnåede en større tolerance blandt brugerne med hensyn til både at affinde sig med de udfordringer, der er i begyndelsen af et hvert projekt, og at medvirke til at finde løsninger og bedre måder at gøre tingene på. Begge metoder har båret frugt. Fra begge kommuner kunne man melde om besparelser, smartere arbejdsprocesser og en højere digitaliseringsgrad end forventet.

Udover at dele erfaringer mellem myndigheder, der har taget Connect-løsningen i brug, og myndigheder, der overvejer at implementere løsningen, var det også en god lejlighed for Strålfors til at høre om brugernes oplevelser og fremtidige ønsker til løsningen. 

KL informerede

Lars Sommer, fra Kommunernes Landsforening, gav en status over, hvor langt man her er nået med hensyn til digital post til virksomheder. Han fortalte videre om, hvilke fokusområder man hos KL har lagt for 2014 herunder blandt andet brugen af metadata, input/output-management og naturligvis gevinstrealisering, som han forventer, vil få offentlighedens bevågenhed.

Strålfors I/O Manager

Axel Sauer fra Strålfors  introducerede samarbejdet med Convergens og Data Scanning om Strålfors I/O Manager. Indlægget blev uddybet af Michael Buades fra Convergens. Læs mere om løsningen her (LINK).

Connect-teamet har bolden

Dagen blev rundet af Axel Sauer og Annette Bosten Trabjerg fra Strålfors, der fortalte om, hvor langt udviklingen af Strålfors Connect er nået, og hvilke fordele brugerne kan forvente at finde i fremtidige opdateringer af Connect-løsningen.
Der var bred enighed i salen om, at man havde fået et stort udbytte af dagen.
Flere deltagere ytrede ønske om, at der var basis for at gøre netværksdagen til en tilbagevendende begivenhed, hvor brugerne kan dele erfaringer af såvel praktisk som teknisk karakter. Strålfors’ team bag Connect har grebet bolden og vil i nærmeste fremtid se på mulighederne for at brugergruppen kan mødes til erfaringsudveksling i øjenhøjd