Så skete det. Den 1. november 2014 fik vi alle sammen en digital postkasse. Eller rettere sagt alle danskere over 15 år fik tilbudt en digital postkasse og dermed muligheden for at slippe for fysiske breve i postkassen.

digital_post_stralfors_danmark.jpg

Det er naturligvis også muligt at takke ’nej’ til den digitale postkasse, hvis man fx ikke har adgang til en computer eller på anden måde vil have vanskeligt ved at modtage sin post fra det offentlige ad digital vej.

Nu da vi er kommet over på den anden side af skæringsdatoen 1. november, er vi så alle sammen blevet digitale postmodtagere? Nej desværre ikke.

Hvem er det så, der mangler?

Et kig i statistikken fra Digitaliseringsstyrelsen viser, at rigtig mange danskere tilmeldte sig i den sidste tid inden fristens udløb. Blandt andet de helt unge har ikke været så flittige til at tilmelde sig digital post.

Det kan måske undre, da de unge jo generelt er stærkt repræsenterede på alle andre digitale platforme. Men måske er post fra det offentlige ikke så interessant for de unge, fordi man på dette tidspunkt i sit liv har relativt begrænset kontakt til det offentlige.

Hos Digitaliseringsstyrelsen forudså man i kampagneforløbet, at netop de unge ville blive svære at ramme, og man valgte derfor at sætte en ekstra indsats ind overfor netop denne målgruppe (15 – 24 år). Og resultatet udeblev ikke. I slutningen af august (uge 35) var kun 39,9 pct. af de unge tilmeldt DP, og det lykkedes at få hele 53,4 pct. til at tilmelde sig inden kampagnens afslutning den 1. november.

I den anden ende af skalaen hos de ældre er der heller ikke den helt store tilslutning, hvilket dog ikke er overraskende. Hvornår i livet er man så mest motiveret for digital post. Statistikken viser, at tilslutningen er absolut størst i aldersgruppen 55 – 64 år, hvor hele 76,3 pct. har tilmeldt sig.

Resultat - 89,5 pct. er nu digitale

Over hele landet er der en klar tendens til, at kvinderne i højere grad har tilmeldt sig digital post end mænd. Der er ikke den store forskel på mænd og kvinder, men der tegner sig alligevel et klart billede, for på landsplan har 66,5 pct. kvinder tilmeldt sig digital post, mens kun 64,9 pct. mænd har tilmeldt sig. Men sammen er vi mere digitale. Ifølge statistikken har børnefamilier flittigt tilmeldt sig digital post.

Bedst ser det ud i Odense, hvor hele 92,6 pct. af børnefamilierne har tilmeldt sig digital post. Familierne i Jammerbugt Kommune har været de mest tilbageholdende med at tilmelde sig digital post i forhold til landsgennemsnittet. Her har kun 81,4 pct. tilmeldt sig.

Generelt har den sidste del af kampagnen med blandt andet udsendelse af både fysiske og digitale informationsbreve til alle danskere over 15 år været effektiv, og raten af tilmeldte er steget hen imod slutningen, så man er endt med, at 65,7 pct. af alle danskere over 15 år har tilmeldt sig DP.

Strålfors vil på vegne af Digitaliseringsstyrelsen udsende adviseringsbreve til de borgere, der ikke selv havde tilmeldt sig Digital Postkasse og derfor er blevet automatisk tilmeldt natten til 1. november.

De vil modtage et fysisk brev, første gang de har modtaget post i den Digitale Postkasse. Desuden vil der løbende blive sendt breve til alle borgere, når de fylder 15 år, om at de fremover vil modtage post fra det offentlige i deres Digitale Postkasse. Når denne gruppe regnes med i resultatet, er 89,5 pct. af alle danskere over 15 år nu er tilmeldt digital post.

Du kan læse vores artikel om Næste generation Digital Post her.