Innovation med PostNord Strålfors

PostNord Strålfors har gennem hundrede år forandret sig i takt med den teknologiske udvikling. Og det er aldrig gået hurtigere end i dag. Mød Elisabeth Wesselson, Head of Staff, PostNord Strålfors Group, og Johan P Hellman, Head of Digital Services, PostNord, som afslører, hvordan virksomheden på langt sigt bliver ved med at være relevant.

Digitaliseringen gør det nødvendigt for alle virksomheder at revurdere deres forretningsmodel og produkter.

PostNord Strålfors er ingen undtagelse. Hvis man vil overleve, er det nødvendigt at følge med i den teknologiske udvikling og omstille sig. PostNord Strålfors har siden etableringen i 1919 oplevet, hvordan ny teknologi fundamentalt har ændret vores forudsætninger for at kommunikere. Endda mere end én gang.

PostNord Strålfors har og har altid haft stærke og nærværende ledere, som har vist organisationen og kunderne, at det er vigtigt at arbejde med forandring. 

Elisabeth Wesselson, Head of Staff, PostNord Strålfors, tror, at man aldrig er blevet udkonkurreret af andre virksomheder, fordi man har turdet satse på nye ideer. 

– PostNord Strålfors har og har altid haft stærke og nærværende ledere, som har vist organisationen og kunderne, at det er vigtigt at arbejde med forandring. Det er vigtigt, at alle i virksomheden forstår, at vi er nødt til at udvikle os og forbedre vores processer og arbejdsmetoder for hele tiden at kunne leve op til markedets forudsætninger og kundernes krav, siger hun.

Langsigtede kunderelationer

Johan P Hellman arbejder som Head of Digital Services i PostNord og er udviklings- og produktansvarlig for PostNord Strålfors’ tjenester. For ham er et stærkt kundefokus vejen frem.

Jeg plejer at sige, at hvis vi ikke tør begå fejl, finder vi aldrig ud af, hvad vi ikke skal gøre.

Nye ideer opstår ofte i interaktionen med eksisterende kunder. Der skabes ofte unikke løsninger på grundlag af kundens behov. 

– Vi udvikler produkterne internt i vores egne udviklingsteam ud fra det input, vi får, men vi benytter også eksterne konsulenter efter behov.

Han beskriver arbejdsmetoden som lab-orienteret, agil og tæt på markedet. Alle produktejere arbejder tæt sammen med en kommercielt ansvarlig produktchef for at kunne give de rigtige tilbud i hvert enkelt segment. De prøver sig ofte frem i det små, inden ideerne lanceres og evalueres. 

– Jeg plejer at sige, at hvis vi ikke tør begå fejl, finder vi aldrig ud af, hvad vi ikke skal gøre, siger Johan P Hellman.

Ny teknologi

Johan overvåger den teknologiske udvikling med AI og blockchain-teknologi, men mener selv, at stemmestyring på kort sigt bliver det vigtigste for PostNord. 

– Hvorfor skulle man ikke kunne tale med sin digitale postkasse ligesom med assistenten i mobiltelefonen eller en smart højttaler? Vores tjenester skal altid leve op til de moderne brugeres krav. 

Han henter inspiration fra arrangementer rundt omkring i verden for at kunne udvide porteføljen. I Asien og Kina går udviklingen rekordhurtigt, men vi er også langt fremme her i Norden.  

PostNord udarbejder også sine egne rapporter og afholder seminarer for aktivt at påvirke markedet.

– Men ny teknologi er ikke et mål i sig selv, understreger Johan P Hellman. 

Det er ikke nok, at løsningerne er nye og fantastiske. De skal også være bæredygtige og værdiskabende for kunderne. 

Virksomhedskulturen er vigtig

Elisabeth Wesselson har som Head of Staff et stort ansvar for at forankre omstillingen fra leverandør af fysisk kommunikation til digitaliseringspartner blandt medarbejderne. 

– Alle er nødt til at forstå, hvor vi er på vej hen, og hvordan de kan bidrage. Derfor er der brug for et tydeligt lederskab, som afspejler sig i alt, hvad vi gør. 

I en omstillingsfase er det vigtigt at afdække kompetencebehov, udvikle medarbejderne og identificere de tomrum, der opstår, når roller, ansvar og beføjelser ændrer sig.

En virksomhed skal afspejle samfundet. Vi bliver relevante og når bedre ud til vores kunder ved at arbejde med mangfoldighed internt og i vores kommunikation med markedet.

PostNord Strålfors gennemfører hvert år en kompetenceregistrering som led i en Talent Management-proces. 

Den synliggør virksomhedens aktuelle situation med hensyn til kompetencer, og hvad der skal styrkes eller ændres. Sommetider er uddannelse og interne indsatser nok til at give en konkret funktion større viden. 

– Jeg bliver inspireret af at arbejde med udvikling både af virksomheden generelt og af medarbejderne. Det er vigtigt for mig at sikre, at vores ledere og medarbejdere er med på rejsen og føler sig motiverede. Det giver mig energi!

Større mangfoldighed står også højt på dags-ordenen.

– En virksomhed skal afspejle samfundet. Vi bliver relevante og når bedre ud til vores kunder ved at arbejde med mangfoldighed internt og i vores kommunikation med markedet, mener Elisabeth Wesselson. 

Iværksætterånd

PostNord Strålfors har tidligere været præget af en masse iværksætterånd. Tidligere var det vigtigt, at medarbejderne var kreative og selv tog initiativer. I dag er medarbejderens kreativitet og eget initiativ blevet trængt lidt i baggrunden, fordi det i højere grad er blevet et spørgsmål om sikkerhed at efterleve processer og rutiner. 

– Vi må på den anden side ikke miste kreativiteten. Den skal vi fastholde og bruge til udvikling af vores virksomhed, samarbejdsformer og nye arbejdsmetoder.

Vi har en utrolig positiv virksomhedskultur, og vi har den holdning, at alle kan og skal være involverede. Alle forslag og ideer udnyttes, uanset hvor i virksomheden de kommer fra. Vi kan altid blive bedre!

– Disse holdninger tiltrækker dygtige medarbejdere, slutter Johan P Hellman.