TodAI og PostNord Strålfors samarbejder om forbedret persondatasikkerhed med AI og syntetiske data

Sikker håndtering af persondata har altid været højeste prioritet for PostNord Strålfors. Det har betydet nogle helt naturlige begrænsninger i anvendelse og opbevaring af persondata og udnyttelsen af AI. Et nyt samarbejde mellem PostNord Strålfors og TodAI om en syntetisk dataløsning, gør det nu muligt at opretholde samme høje sikkerhedsniveau samtidig med, at data og AI kan udnyttes endnu bedre til at sikre korrekt fordeling af indkommende post.

ai_intelligence-ny_16-9.jpeg

PostNord Strålfors hjælper i dag større virksomheder og offentlige myndigheder med automatisk at fordele post fra Digital Post, e-Boks, e-mails og breve rundt til de rette afdelinger og modtagere. Denne service benytter AI, kunstig intelligens, som en del af løsningen, hvilket kræver særlig opmærksomhed på persondata. Fordi kunstig intelligens benytter data, som ofte er personhenførbare, opstår der hyppigt et dilemma: På den ene side vil man gerne beholde data så længe som muligt for at kunne benytte sig af AI, mens man på den anden side gerne vil slette personhenførbare oplysninger hurtigst muligt.

For at komme dette dilemma til livs arbejder PostNord Strålfors sammen med TodAI, og udvalgte kunder, på at træne AI til at skabe syntetiske data. Kort sagt skriver den kunstige intelligens opfundne tekster, som ligner de rigtige, men ikke indeholder personlige oplysninger. Disse tekster kan man beholde i længere tid uden at kompromittere følsom information. En anden fordel er, at syntetiske tekster kan forbedre, hvor ofte AI finder det rigtige svar, eftersom de kan lappe nogle af de huller, der måtte findes i de oprindelige data.

Syntetiske data løser også en anden udfordring. AI har den egenskab, at den lærer gennem de signaler, den opfanger i data. Denne læring gør AI mere præcis, men medfører samtidig, at de informationer, den husker, potentielt kan afsløres. For eksempel kan uafhængige kombinationer af informationer som adresser, navne og Email-adresser identificere en borger – og så er det GDPR-klassificeret information, som skal håndteres fortroligt. Det har hidtil begrænset mulighederne for anvendelse af data, hvilket man med syntetiske data kommer ud over, da de ikke indeholder persondatabaserede signaler.

Syntetiske data er lige nu i kraftig vækst, ifølge Gartner* vil 60 % af alle data til kunstig intelligens på et tidspunkt være syntetiske.

Managing Director hos PostNord Strålfors Managing Director hos PostNord Strålfors

”eDistribution er en service hvor vi har haft en vækst på over 70% i 2022. Grundlaget for den store succes er, at vi automatisk kan fordele henvendelser fra alle kanaler til rette modtager 24/7. Vi har et højt fokus på at sikre, at vores kunder altid overholder GDPR i løsningen. Vi ser brugen af syntetisk data som et kæmpe skridt til at lave endnu bedre datagrundlag uden risiko ved brugen af AI. Syntetisk data giver os langt bedre muligheder for at tilbyde services der understøtter Danmarks Digitaliseringsstrategi på de områder der taler om effektivisering ved brug af digitale løsninger og samtidigt levere en endnu højere sikkerhed, siger Martin Nyberg, Managing Director hos PostNord Strålfors.”

Syntetisk data er data, der ikke er baseret på observationer af verden, som vi normalt kender det. I stedet skabes data af algoritmer, der gætter på hvordan verden ser ud. Syntetisk data kan være både tekster, billeder og strukturerede data som vi kender det fra Excel.

*https://blogs.gartner.com/andrew_white/2021/07/24/by-2024-60-of-the-data-used-for-the-development-of-ai-and-analytics-projects-will-be-synthetically-generated/

Du kan læse mere om PostNord Strålfors løsning af automatisk intern fordeling af dine indkommende e-Boks/Digital Post/mit.dk meddelelser her.

Om TodAI

TodAI er et dansk konsulenthus, der bygger og applikere kunstig intelligens. TodAI har et mål om at gøre kunstig intelligens, så forståeligt og tilgængeligt som muligt.

Media contact
Dan Rose
Dan.rose@todai.ai
+45 29 27 99 86

Læs mere om TodAI

PostNord Strålfors Media contact

Rebecka Mathers
media@stralfors.com
+46 8-508 830 00