PostNord Strålfors A/S er blevet re-certificereret i ISO/IEC 27001

shutterstock_1049316146-1080x608.jpg

Som en af et fåtal af virksomheder i Danmark er PostNord Strålfors garant for, at informationssikkerheden for kundeløsningerne er certificeret.

For 10. gang bliver PostNord Strålfors A/S re-certificeret i ISO/IEC 27001 for hele Input Management område, som dækker løsninger som scanning af dokumenter, fakturascanning, arkivscanning, eArkiv og e-Distribution.

ISO/IEC 27001 certificering er referencen for al IT-sikkerhed. Standarden sikrer processtyring, risikostyring og overblik, som er vigtige parametre i IT-sikkerheden for vores kunder. 

PostNord Strålfors IT-Informationssikkerhedspolitik består blandt andet af følgende procedurer, der alle er omfattet af ekstern audit hvert år:

  • IT sikkerhedspolitik
  • Risikoanalyse
  • Identifikation og klassifikation
  • Personalsikkerhed
  • Fysisk sikkerhed
  • Driftsafvikling
  • Brugeradgange
  • Adgangskontroller
  • Udvikling og anskaffelser
  • Beredskabsplaner

Med PostNord Strålfors som leverandør og samarbejdspartner får I derfor garanti for en høj IT-sikkerhed. Med sikre og gennemtænke løsninger beskytter vi vores kunders data i alle aspekter fra fortrolighed til overholdelse af GDPR.

Læs mere om ISO/IEC 27001 certificering

Se overblikket over PostNord Strålfors certifikater