Posten Norden starter en klimafond

Erica_Kronhoffer_Posten_Norden_Environment.jpg

I Klimafonden er 100 millioner svenske kroner blevet øremærket til formålet. Pengene svarer til, hvad det ville have kostet at kompensere for kuldioxidudledningen fra aktiviteterne det seneste år. Alle ansatte kan bidrage med idéer, og indtil nu er der indkommet lidt over ti forslag til miljøforbedrende tiltag fra Strålforsansatte i Sverige, England, Norge, Frankrig og Polen.
– Vores kunder stiller krav om bæredygtige aktiviteter. For at nå dertil har vi brug for medarbejdernes engagement, og det er netop det, vi ser her, siger Posten Nordens miljøchef Erica Kronhöffer.
I løbet af efteråret vil flere forslag blive klar til implementering.
Læs mere om dette arbejde i næste nummer af Infolog.