Vi opfylder jeres behov og miljøkriterier

PostNord Strålfors har som en stor virksomhed et stort ansvar for at reducere miljøpåvirkningen og være en del af overgangen til et mere bæredygtigt samfund.

Sustainability_Miljomassigt-ansvar_16-9.jpg

PostNord Strålfors bestræber sig altid på at øge kapacitetsudnyttelsen i sin fysiske og digitale produktion ved at optimere procesflow, materialeanvendelse, affald og transport efter lean-metoden.

Det medfører et stort miljømæssigt ansvar at være førende inden for fysisk og digital kommunikation og tilbyde vores kunder løsninger og service på et højt niveau.

PostNord Strålfors har med sin omfattende erfaring med systematisk miljøarbejde skabt stor bevidsthed om og en stabil platform for yderligere udvikling hen imod højere bæredygtighedsmål.

Vi fokuserer på følgende områder for at reducere vores klimapåvirkning:

  • PostNord Strålfors optimerer produktionen og gennemfører effektiviseringstiltag for at reducere lokalebehovet
  • Vi benytter energiundersøgelser, målstyring og teknologi som midler til at reducere energiforbruget
  • Tiltag omfatter bevægelsesstyret belysning, LED-teknologi, moderne ventilation og opgraderede, hurtigtlukkende porte